Visie & Missie

Visie

Zelf kiezen voor je zorg

• Voorkomen is beter dan genezen

• Kwaliteit van leven is voor iedereen anders: maatwerk is de standaard


Samenwerken

• Kleinschalig en lokaal

• Samen met alles en iedereen die kan helpen

• Leven en werken in volle diversiteit


Doen wat werkt

• Matched-care: Professionele hulp op wetenschappelijke basis

• Flexibel maatwerk in aanvulling op het gewone leven

• Instellings- en sectoroverstijgend 


Zichtbare resultaten

• Dataverzameling, effectonderzoek

• Transparante verantwoording: inzet, kwaliteit en prijs


Missie

Zorg voor je leven.