Visie & Missie

Bij FamilySupporters willen we bijdragen met praktische oplossingen die de zorg beter maakt. Ons unieke zorgconcept Zorg Voor Je Leven maakt dit mogelijk. Wij gaan uit van de volgende principes:

Zelf kiezen voor je zorg

• Wat is voor jóu belangrijk?

• Voorkomen is beter dan genezen

• Kwaliteit van leven is voor iedereen anders: maatwerk is de standaard

Samenwerken

• Kleinschalig en lokaal

• Samen met alles en iedereen die kan helpen

• Leven en werken in volle diversiteit

Doen wat werkt

• Matched-care: Professionele hulp op wetenschappelijke basis

• Flexibel maatwerk in aanvulling op het gewone leven

• Positieve Gezondheid

• Instellings- en sectoroverstijgend 

Zichtbare resultaten

• Dataverzameling, effectonderzoek

• Transparante verantwoording: inzet, kwaliteit en prijs