Visie & Missie

Bij FamilySupporters willen we bijdragen met praktische oplossingen die de zorg beter maken.

Visie

Een wereld waarin mensen die specialistische zorg nodig hebben deze altijd ontvangen en (weer) grip krijgen op hun eigen leven

Missie

  • Als zorgaanbieder bieden wij specialistische (familie)zorg op maat met een toegankelijke en systemische aanpak. Hierin werken mensen met verschillende expertises samen.
  • Als zorgvernieuwer brengen wij het zorgsysteem zodanig in beweging dat belemmeringen voor integrale zorg worden opgeheven.
  • Als werkgever bieden we samenwerking in vertrouwen en in volle diversiteit.