Carin Gutjens

Systeemtherapeut, regiebehandelaar, supervisor en trainer

Locatie

Over Carin Gutjens

Carin is getrouwd, moeder én inmiddels ook oma; ze staat positief en optimistisch in het leven. Ze is enthousiast, ondernemend, oprecht en sociaal (in) voelend. Ze wil graag uitgaan van mogelijkheden en niet blijven hangen in onmogelijkheden. Naast haar liefde voor haar dier(bar)en houdt ze erg van muziek en het buitenleven. Carin is altijd oprecht geboeid geweest door de invloed die een bepaalde gebeurtenis kan hebben op het hedendaagse leven.

Midden jaren ’80 begon zij als groepsleidster te werken binnen een 24- uurs setting. Ze kon erg genieten van het contact met de cliënt en diens (gezins-) systeem. Maar ervoer ook dat zij (en haar collegae) ten tijde van dat cliënt in zorg was, onderdeel uitmaakte van ditzelfde cliëntsysteem en dat dit van invloed was op de onderlinge relaties. Haar nieuwsgierigheid was gewekt en het verlangen om met deze nieuwe inzichten aan de slag te gaan, resulteerde in opnieuw te gaan studeren.

In haar werkzame leven is ze in verschillende settingen werkzaam geweest waardoor ze een ruime ervaring heeft opgedaan in het werken met individuen, (echt)paren en (gezins-) systemen. Inmiddels is Carin alweer heel wat jaren werkzaam als systeemtherapeut binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Al vanaf haar vroege jeugd is ze de overtuiging toegedaan dat contact met dieren helpend kan zijn in een hulpverleningsproces. Daar waar nodig en helpend kan Carin verschillende dieren therapeutisch inzetten. Te denken valt dan aan paarden, schapen of haar hond. Hoe cliché ook, Carin vindt het mooi dat ze soms een bijdrage kan en mag leveren aan mensen om hen te helpen bij het kijken naar hun eigen denk- en gedragspatronen. Met als doel dat ze in staat zijn begrip te kweken voor zichzelf en zo te kunnen werken aan de problemen waar ze onbedoeld in terecht zijn gekomen. ‘Leven in Verbinding & Loslaten in Verbondenheid’ is haar persoonlijke levensthema en heeft haar, stapje voor stapje, gebracht tot waar ze nu is.

 

Opleiding

In haar loopbaan heeft Carin verschillende studies afgerond. Nadat ze ooit startte als groepsleidster binnen een instelling voor lvb (al dan niet in combi met een psychiatrische problematiek), volgde ze de opleiding tot (school)maatschappelijk werker. Haar honger naar kennis en verdieping leidde ertoe dat ze zich wilde specialiseren waarna ze na enkele specialisaties de opleiding tot systeemtherapeut volgde. En onlangs heeft ze de opleiding tot schematherapeut afgerond. Daarnaast geeft Carin al jaren trainingen Systeemgericht Werken aan zorginstellingen, onderwijs en gemeenten, of wordt ze geconsulteerd als supervisor om met een systemische blik te kijken naar vraagstukken met betrekking tot casuïstiek of om ontstane, meer vastgeroeste patronen binnen een team op andere wijze in een andere beweging te krijgen.

 

Hechting, trauma, rouw en verlies in de breedste zin van het woord, zijn thema’s die ze vaak tegenkomt bij cliëntsystemen. Woorden als verbinding, verbondenheid en erkenning zijn sleutelwoorden die steeds weer terug zullen komen in het hulpverleningsproces. Systeemtherapie in één zin is voor Carin: ‘het verleden, via het heden aan de toekomst leren te verbinden’.