Ghazaleh Alinaghi

GZ psycholoog

Locatie

Over Ghazaleh Alinaghi

Ghazaleh is een betrokken en toegankelijk orthopedagoog. Als GZ psycholoog is zij getraind in diagnostiek, begeleiding en behandeling van cliënten met psychosociale moeilijkheden. Ervaring hierin heeft haar tot het inzicht gebracht dat de context van de dagelijkse leefomgeving een grote rol speelt in het in stand houden, maar ook in het verzachten of wegnemen van een beperking of moeilijkheid. Daarom gaat zij integraal en systeemgericht te werk.

Wat Ghazaleh kenmerkt is haar gedrevenheid en doorzettingsvermogen. De rode draad in haar loopbaan is werken met mensen en daarbij is zij graag van betekenis voor de ander. Haar drive is het beste uit anderen te halen. Dat doet ze door een luisterend oor te bieden en hen op een enthousiaste, positieve en motiverende manier aan te moedigen in hun kunnen. Het is haar passie om cliënten te helpen om ervaren belemmeringen anders te bekijken en samen met hen verandering te creëren, die hen de regie over hun eigen leven doet terugwinnen!

Ghazaleh studeerde orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na afronding van haar studie heeft zij bij de Opvoedpoli een brede basis opgebouwd waarin ze haar verworven wetenschappelijk inzicht in de orthopedagogische praktijk kon toepassen. Het opzetten en uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en het toepassen van behandelprotocollen/interventies zijn in grote lijnen de vaardigheden die zij zich heeft eigen gemaakt. Sinds 2019 heeft zij zich als regiebehandelaar jeugd/ orthopedagoog aangesloten bij Family Supporters. Sinds 2023 is zij GZ psycholoog.

Ghazaleh heeft Iraanse roots en verzorgt behandelingen indien nodig in het Farsi.

Opleiding

  • GZ pscholoog
  • Master Orthopedagogie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
  • EMDR
  • Orthopedagoog i.o. tot GZ-psycholoog