Sharareh Pour Ebrahimi

Systeemtherapeut

Locatie

Over Sharareh Pour Ebrahimi

Sinds februari 2022 is Sharareh werkzaam bij FamilySupporters Den Haag. Van 2011 tot 2021 heeft ze gewerkt als systeemtherapeut bij GGZ Integraal/Divers. 

Persoonlijke stijl en visie: Haar behandelwijze kenmerkt zich door de veerkracht, groei en empowerment van de cliënt te versterken. Ze gaat uit van de kracht van de cliënt. De cliënt ziet ze als competent en de baas over eigen leven. Ze maakt gebruik van verschillende methodieken onder andere systeemgericht werken, oplossingsgericht werken, ‘Narratieve systeemtherapie’ , 'Emotionally Focused Therapie (EFT),  partnerrelatietherapie (PRT) en EMDR.

Haar eigen levenservaring: De weg die ze in het leven heeft bewandeld, zowel via haar werk als in haar privéleven, heeft haar veel geleerd, heeft haar ervarend deskundig en ervaringsdeskundige gemaakt. Het heeft haar geleerd dat een mens zelfs in de aller moeilijkste situaties een kracht in zich heeft die ervoor zorgt dat je verder gaat; die ervoor zorgt dat je doorstroomt.

Werkervaring: Ze heeft sinds 1998 gewerkt als hulpverlener met mensen met een verschillende culturele achtergrond, van verschillende leeftijden en met allerlei soorten problematiek. In het kader van ‘aanpak huiselijk geweld’ heeft ze samen met verschillende disciplines, zoals advocaten, IND, huisartsen, de politie, voorlichtingen gegeven zowel aan de doelgroep als aan professionals. In samenwerking met andere organisaties heeft ze trainingen gegeven aan professionals op het gebied van intercultureel en systemisch werken.

Opleiding: In Iran heeft ze wiskunde gestudeerd. Toen ze in Nederland kwam is zij de opleiding ‘Maatschappelijke Dienstverlening’ gaan doen. Nadien heeft ze ook de opleidingen ‘Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding’ en ‘Systeemtherapie’ voltooid. Inmiddels is ze gekwalificeerd als systeem (familie) therapeut, met aandacht voor de multiculturele context. Met specialisaties in narratieve therapie, EFT (emotionally focused therapy) en partner-relatietherapie.

Ze houdt van mensen en mede ingegeven door haar levenservaring is ze van een exacte studie overgestapt naar ‘mensenwerk’.

Talen: Ze biedt gesprekken aan in het Farsi, Nederlands en Dari.

Opleiding

Geen info