Astrid de Mulder

Orthopedagoog

Locatie

Over Astrid de Mulder

Astrid werkt als orthopedagoog bij Family Supporters Rijk van Nijmegen. Ze heeft een brede werkervaring, zowel binnen de jeugdhulpverlening als de jeugd GGZ.

Astrid voelt zich betrokken bij de gezinnen en vindt het belangrijk om naast de jongeren te staan. Ze vindt het belangrijk om op zoek te gaan naar de eigen krachten van de kinderen en de gezinnen, goed en echt te luisteren en waar nodig samen te werken met andere belangrijke mensen uit het netwerk.

Astrid gebruikt graag wat humor en zelfspot in de contacten en vindt het belangrijk om goed aan te sluiten bij de hulpvragen van de cliënt.

Astrid heeft een brede werkervaring met verschillende doelgroepen. Ze werkt bij Family Supporters, omdat ze zoveel mogelijk contact heeft met de cliënt zelf en concreet iets wil betekenen. Ze wil binnen een kleine organisatie met korte lijnen werken waar maatwerk wordt geboden.

Astrid behandelt kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, stemmingsproblemen en hechtingsproblemen.

Opleiding

Orthopedagogiek (gezin en gedrag).

Oplossingsgericht werken, Hechting, Vlaggensysteem, Aandachtfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk geweld, Echtscheiding en trauma, Ouderbegeleiding in zeer complexe gezinnen, Cognitieve gedragstherapie (basis), Act4kids (2022)