Maaike van der Aalst

Verpleegkundig coach, rouw en verliesbegeleider i.o.

Locatie

Over Maaike van der Aalst

Maaike werkt het liefst met ouderen vanwege de rijkdom aan levenservaring en wijsheid die zij met zich meedragen. Zij ziet het leven dat men reeds geleefd heeft, met alle pieken en dalen, als belangrijke bron van informatie voor het hulpverleningstraject. Maaike creëert een veilige en vertrouwde omgeving en nodigt zo de ander uit zijn (levens)verhaal te vertellen. Wat speelt er? En wat is er nodig? Zij hecht waarde aan echt contact maken en aanwezig zijn. Door zichzelf en haar kwetsbaarheid te tonen nodigt zij de ander uit dat ook te doen. Die wederkerigheid is voor haar de basis van goede hulpverlening. Tevens kijkt Maaike naar wat het lichaam daarbij laat zien. Want nog voor dat de woorden komen heeft het lijf al gesproken. En dat geeft inzicht. Zij begeleidt licht waar het kan en stevig waar het moet. Ze is transparant, hartelijk en zacht en haar humor helpt bij op- en ontladen. 

 

In 2002 rondde Maaike haar opleiding HBO-Verpleegkunde af. Zij is sindsdien in verschillende zorgfuncties van betekenis geweest voor de stad Amsterdam en haar inwoners. Als verpleegkundig coach in het ouderenteam van Family Supporters komen haar interesses, vaardigheden en ervaring samen. 

Maaike volgt de opleiding “Omgaan met verlies: Veerkracht in rouw". Die keuze vindt zijn oorsprong in haar eigen verlieservaringen. Soms is rouw klein, soms groot. Wie lief heeft, neemt het risico van verlies erbij. Het is de prijs die we betalen als we ons verbinden en van iemand hebben gehouden. Rouwen doen we niet alleen bij verlies om de dood, maar ook bij veroudering, bij een scheiding, verlies van gezondheid, van werk, een ideaal of thuisland. 

Opleiding

HBO-Verpleegkunde, Hogeschool van Amsterdam

Systeem gericht werken, RINO Groep

Transformatieve conflict oplossing, Wel-Com

“Omgaan met verlies: Veerkracht in rouw”, Land van Rouw