Maaike van der Aalst

Rouw en verliesbegeleider, Verpleegkundig coach

Locatie

Over Maaike van der Aalst

Maaike werkt graag met ouderen vanwege de rijkdom aan levenservaring en wijsheid die zij met zich meedragen. Zij ziet het leven dat men reeds geleefd heeft, met alle pieken en dalen, als belangrijke bron van informatie voor het hulpverleningstraject. Maaike creëert een veilige en vertrouwde omgeving en nodigt zo de ander uit zijn (levens)verhaal te vertellen. Wat speelt er? En wat is er nodig? Zij hecht waarde aan echt contact maken en aanwezig zijn. Door zichzelf en haar kwetsbaarheid te tonen nodigt zij de ander uit dat ook te doen. Die wederkerigheid is voor haar de basis van goede hulpverlening. Tevens kijkt Maaike naar wat het lichaam daarbij laat zien. Want nog voor dat de woorden komen heeft het lijf al gesproken. En dat geeft inzicht. Zij begeleidt licht waar het kan en stevig waar het moet. Ze is transparant, hartelijk en zacht en haar humor helpt bij op- en ontladen. 

In 2002 rondde Maaike haar opleiding HBO-Verpleegkunde af. Zij is sindsdien in verschillende zorgfuncties van betekenis geweest voor de stad Amsterdam en haar inwoners.

Maaike is bij “Land van Rouw” opgeleid tot rouw en verliesbegeleider. Die keuze vindt zijn oorsprong in haar eigen verlieservaringen. “Soms is rouw klein, soms groot. Wie lief heeft, neemt het risico van verlies erbij. Het is de prijs die we betalen als we ons verbinden en van iemand hebben gehouden. Rouwen doen we niet alleen bij verlies om de dood, maar ook bij veroudering, bij een scheiding, verlies van gezondheid, van werk, een ideaal of thuisland. “

Als rouw en verliesbegeleider en verpleegkundig coach bij Family Supporters komen Maaike’s interesses, vaardigheden en ervaring samen.

Opleiding

HBO-Verpleegkunde, Hogeschool van Amsterdam

Systeem gericht werken, RINO Groep

Transformatieve conflict oplossing, Wel-Com

Post HBO opleiding “Omgaan met verlies: Veerkracht in rouw”, Land van Rouw 

Mastercourse “systemisch werken bij traumatisch verlies”, Expertisecentrum Omgaan met Verlies