Manon Hounjet

Regiebehandelaar & Psychotherapeut

Locatie

Over Manon Hounjet

Manon werkt sinds juli 2023 bij FamilySupporters. Hiervoor heeft ze 19 jaar in de GGZ gewerkt, waarvan de laatste 13 jaar bij de polikliniek en dagbehandeling van een S-GGZ instelling. Manon is een betrokken hulpverlener die op een rustige, respecterende en geïnteresseerde houding het contact aan gaat. Hierbij probeert ze humor in te zetten en heeft ze oog voor het systeem om de client heen en de beschermende factoren. Voor Manon is het belangrijk om te investeren in het contact en een veilig en onderzoekend klimaat te creëren. Van daaruit kan de ander in contact komen met zijn binnenwereld, beter begrijpen wat er echt aan de hand is en hoe ermee om te gaan. Het inkijkje wat cliënten haar geven in hun leven ervaart ze als een groot voorrecht.

Manon werkt sinds 2003 als orthopedagoog, is sinds 2009 geregistreerd als GZ-psycholoog en sinds 2022 eveneens als psychotherapeut.

Ze heeft met name ervaring met kinderen en jongeren met angst- en stemmingsklachten, een autismespectrumstooris, emotieregulatieproblematiek en schoolweigering. In haar behandelingen werkt ze vanuit de cognitieve gedragstherapie en EMDR, maar kan ze ook vanuit andere kaders de behandeling vorm geven. 

BIG (Gezondheidszorgpsycholoog): 19912019025

BIG (Psychotherapeut): 39912019016

Opleiding

  • GZ-psycholoog
  • Psychotherapeut
  • Cognitief Gedragstherapeut VGCt
  • EMDR basis en vervolgcursus