Inge Eskes

Systeemtherapeut

Locatie

Over Inge Eskes

Inge werkt sinds april 2021 als Systeemtherapeut en Orthopedagoog bij de Family Supporters. Daarvoor heeft zij ervaring opgedaan bij een andere jeugdzorgaanbieder en heeft zij voor de klas gestaan in het VSO, speciaal gericht op kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Tevens werkt Inge als Veiligheidsfunctionaris, dit houdt in dat ze met collega’s meedenkt als er zorgen zijn op het gebied van veiligheid.

Het werken met mensen is een passie die al van jongs af aan aanwezig is. Inge kan goed aansluiten en ze vindt het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen door haar. Inge is nuchter en ze vindt het belangrijk om vraaggericht te werken, dus ingaan op de wensen en dromen van cliënten. Ook het kijken naar de dingen die er wél goed gaan en het aanspreken van ‘het gezonde stuk’ in mensen is een belangrijk uitgaanspunt in de begeleiding en behandeling. Een beetje humor mag tevens zeker niet ontbreken tijdens de gesprekken!

Opleiding

Bachelor Pedagogische Wetenschappen Universiteit Leiden

Master Orthopedagogiek Universiteit Leiden

Basiscursus CGT

Opleiding tot Systeemtherapeut aan het Lorentzhuis in Haarlem