Marloes Beijer

Register Speltherapeut/ Regiebehandelaar (vaktherapie)

Locatie

Over Marloes Beijer

Marloes werkt als speltherapeut bij FamilySupporters. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind beter te begrijpen en te helpen.


Marloes is breed geïnteresseerd en heeft ervaring in het werken met kinderen en gezinnen bij onder andere de vrouwenopvang, bij de jeugdbescherming, als gezinscoach en jongerenwerker (op de groep), speltherapeut, werkbegeleider en docent. De laatste jaren heeft zij zich vooral gespecialiseerd in het werken met  kinderen (in de basisschool-leeftijd) individueel, waarbij ze vooral als speltherapeut werkt, maar ook gebruik maakt van onder andere tekeningen (t.b.v. diagnostiek) en WriteJunior, (traumaverhaal schrijven).

Marloes denkt graag mee daar waar de ontwikkeling van kinderen in het gevaar komt of stagneert (en taal soms tekort komt); bij oa. trauma, verlies, emotie-regulatie, zelfbeeld, onbegrepen klachten, om door middel van spel meer inzicht en begrip te ontwikkelen en die daarna te vertalen naar ouders en andere opvoeders, zodat zij kunnen aansluiten op zo een manier dat de ontwikkeling weer doorgang kan vinden. 

Marloes heeft affiniteit met het Vrije School Onderwijs/ de antroposofie.


Opleiding

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (specialisatie Jeugd)

Post HBO-opleiding Speltherapie.

Registraties; NVVS (Register Vaktherapie), SKJ

Affectregulerende Vaktherapie (ArVT)

Mentaliseren bevorderende Therapie voor Kinderen (MBT-k)