Carolien Marlet

Psychomotorisch therapeute

Locatie

Over Carolien Marlet

Kinderen houden van spelen en bewegen wat maakt dat psychomotorische therapie een prachtige ingang is om met plezier de gezonde kanten van kinderen te versterken en te werken aan de problematiek die op dat moment optimaal functioneren belemmert binnen de ontwikkeling.

Carolien is psychomotorisch therapeute en heeft bij verschillende klinische- en ambulante instellingen gewerkt met kinderen en jongeren met sociaal emotionele en psychiatrische problematiek.

In 2005 is Carolien geëmigreerd naar Suriname waar ze bijna 14 jaar gewoond heeft met haar man en zoon. Ze heeft daar gewerkt in een multidisciplinair team van een lokale instelling en later binnen een eigen praktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders. Carolien heeft in Suriname de opleiding tot Floorplay specialiste gedaan.  Bij het zoeken naar werkwijzen om goed aan te sluiten bij de verscheidenheid van mensen en culturen, voelde zij zich als een vis in het water. Het aanbieden van bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen is laagdrempelig en daarmee een mooi medium om kinderen en hun ouders met verschillende culturele achtergrond en met uiteenlopende problematiek te bereiken.

Vanaf 2018 is zij weer terug in Nederland en werkzaam als psychomotorisch therapeute voor kinderen en jongeren en hun systeem  bij Family Supporters, binnen een PMT praktijk en als inhoudelijk werkbegeleidster van psychomotorisch therapeuten.

Het aansluiten bij kind en ouder(s) en het werken met bewegen en spel,  vanuit deskundigheid en betrokkenheid zijn de speerpunten waar zij voor gaat.

Opleiding

Academie lichamelijke opvoeding

PMT aan de Hogeschool van Amsterdam

Opleiding tot Floorplay specialiste