Marianne de Backker-Draijer

Speltherapeut

Locatie

Over Marianne de Backker-Draijer

Gedurende haar hele werkende leven heeft Marianne ervaring opgedaan met kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. Eerst in het onderwijs, vooral in de kleutergroep, later als spelbegeleidster en alweer 10 jaar als speltherapeut voor een zorgorganisatie en binnen haar eigen praktijk. Haar interesse voor de fantasie en de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen ontstond al tijdens het werken met de kleuters, en dat maakt nog steeds dat ze het vak van speltherapeut zo mooi vindt. Marianne werkt cliëntgericht en sluit aan bij de behoeftes en interesses van het kind.

Kinderen kunnen gevoelens uiten en gebeurtenissen verwerken in het spel. Marianne stimuleert het kind om binnen het spel oplossingen te vinden en nieuwe ervaringen op te doen waardoor het (zelf)vertrouwen groeit en het kind de wereld weer beter aan kan.

De band met de kinderen en met hun ouders, ervaart Marianne in haar werk als zeer belangrijk. 

In haar ambulante werk voor een zorgorganisatie heeft Marianne gewerkt met kinderen met een verstandelijke beperking in het speciaal onderwijs, met o.a. ASS, hechtingsproblematiek of rouwvragen. Waar begrip en taal ontoereikend zijn is er met spel toch een ingang voor het uiten van emoties en het opbouwen van vertrouwen.


Opleiding

Post-HBO Spelbegeleiding

Post-HBO Speltherapie

Diverse bijscholingen waaronder Psycho Sociale Basis Kennis – Rots&Water-trainer – Rouw- en verliesverwerking - Narratieve Sandplay – Ouder en kind-therapie.