Ruud Engelsman

Directeur locatie Rijnland, Orthopedagoog-generalist / GZ-psycholoog

Locatie

Over Ruud Engelsman

Ruud is directeur van FamilySupporters Rijnland en werkt daarnaast als behandelaar en supervisor.  Hij werkt sinds 2020 bij FamilySupporters. Hiervoor heeft hij bijna 9 jaar bij een andere jeugdhulporganisatie gewerkt en daarvoor in de onderwijsbegeleiding. Ruud is een betrokken hulpverlener, maar interesseert zich ook voor hoe de zorg georganiseerd is, en het anders zou kunnen worden.

Ruud heeft zowel de postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog-Generalist als tot GZ-psycholoog gevolgd. Ruud heeft zich de laatste jaren verder gespecialiseerd op het gebied van trauma. Hij voert onder andere de behandelingen EMDR en CGT uit. Hij vindt het een uitdaging om middels diagnostiek samen met ouders en jongeren op zoek te gaan naar verklaringen voor  hun zorgen. Het samen puzzelen en tot inzichten komen! 

Wat hij verder belangrijk vindt? Dat hulpverleners hun menselijke kant in kunnen en mogen zetten in hun vak. Ruud vindt het belangrijk om vraaggericht te werk te gaan, en uit te gaan van wat de cliënt echt belangrijk vindt. Daar zal de motivatie tot verandering vandaan moeten komen. Daarnaast gaat hij graag oplossingsgericht te werk: uitgaan van wat al goed gaat en hoe daar in de hulp gebruik gemaakt van kan worden. Het is altijd goed om te kijken wie uit je omgeving je kan ondersteunen. Samen bereik je immers meer dan alleen!

Krachten liggen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling, jeugdhulp, onderwijszorg en GGZ. Waarbij expertise op gebied van diagnostiek en behandeling (met name trauma en angst).  

BIG (Gezondheidszorgpsycholoog): 39922290125

BIG (Orthopedagoog-generalist): 79922290131

Opleiding

GZ-psycholoog

Orthopedagoog-Generalist

SKJ/NVO/GZ supervisor

EMDR Practitioner

Running therapist

Ervaring met CGT

Expertise op gebied van diagnostiek