Marianne Henny

Gezinscoach, Maatschappelijk werkster, Systeemtherapeut i.o.

Locatie

Over Marianne Henny

Marianne heeft veel levenservaring en ervaring in problemen die gedurende je leven ineens of steeds maar weer aan je opdringen. Ze kan samen kijken en bekijken wat gebeurt er nou tussen jullie of met jou waardoor dit zo loopt.

Marianne richt zich op hoe je met jezelf en met elkaar omgaat en wat heb jij (en jullie) nodig zodat de omgang met elkaar prettiger wordt. Ze kijkt altijd systeemgericht, omdat ze ervan uitgaat dat ieder individu onderdeel is van een systeem. leder mens is onderdeel van een groter geheel.

Marianne heeft ervaring in de thuiszorg, maatschappelijk werk in het ziekenhuis, in de ambulante geestelijke gezondheid en in trainingen "Programmeren met Robots".

ln haar eigen tijd maakt ze nog wel eens een website en organiseert ze allerlei ontmoetingsbijeenkomsten, zowel live als online, voor de LHBTi gemeenschap.

Opleiding


Sociale academie CICSA Amsterdam 

Voortgezette opleiding PVO Amsterdam

Opleiding tot gezinstherapeut  ISP&Meer