Jennifer

Gezinscoach en cognitief gedragstherapeutisch werker

Locatie

Over Jennifer

Jennifer werkt met veel plezier als gezinscoach bij FamilySupporters Flevoland. Zij heeft jarenlange ervaring opgedaan binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulp.
Zij heeft daar werkervaring opgedaan met multiproblem gezinnen, kinderen met gedragsproblematieken, trauma, autisme, angststoornissen, ADHD, eetstoornissen, depressie en nog veel meer.

Haar kracht zit in de hulpvraag van ouders en kind voor ogen houden; hoe het beste aan te sluiten bij wat nodig is en samen te bekijken wat daar voor nodig is! Dit doet zij d.m.v. gezinscoaching, ouderbegeleiding, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie.

Daarbij vind Jennifer het belangrijk om oog te hebben voor broertjes/ zusjes en waar nodig mee te denken of samen te werken met school.

Je gehoord voelen en gezien voelen vind Jennifer heel belangrijk! Zowel voor de jeugdige die centraal staat, maar ook het systeem erom heen, want deze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Opleiding

HBO Pedagogiek, Bachelor of Education

Cognitief Gedragstherpeutisch Werker VGCT®

Non Violence Resistance: Geweldloos verzet

Compententie vergrotend werken

HSP (hoogsensitieve personen) begeleiding

Omgaan met emotie en agressie

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) basiscursus

Gezinsdiagnostiek

Systeem- en contextgericht werken

Teken je gesprek over gedrag en gedachten

En nog meer trainingen/ cursussen en deskundigheidsbevorderingen om te blijven ontwikkelen voor registratie SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)