Mariëlle Hengeveld - Van Rijswijk

Orthopedagoog-Generalist / Regiebehandelaar jeugd

Locatie

Over Mariëlle Hengeveld - Van Rijswijk

Het ondersteunen van kinderen staat centraal in de diagnostiek en behandelingen van Mariëlle. De ondersteuning verloopt in samenspraak met ouders en opvoeders, gespecialiseerde begeleiders en onderwijsprofessionals. Onderwijs is daarbij een van de aandachtspunten in de behandelingen, omdat het een belangrijke leeromgeving voor het kind is en Mariëlle een achtergrond heeft in het primair onderwijs. Geredeneerd vanuit die achtergrond wordt informatie van het kind in de opvoedomgeving en schoolsituatie verzameld. Informatie van ervaringsdeskundigen en de diagnostische informatie is behulpzaam bij het opstellen van een werkzaam behandelplan. De behandeling kan variëren van een onbevangen spel- en sportvorm tot cognitieve therapieën.

De methodiek die Mariëlle hanteert om het kind te ondersteunen is uitgaan van de bestaande gezinssituatie en wat daarin gebruikelijk, mogelijk en haalbaar is. Kinderen die zich sociaal kunnen door ontwikkelen krijgen instructies, oefeningen en aanwijzingen om successen te ervaren die binnen het gezin worden gewaardeerd. Voor kinderen met sportieve aanleg bestaan therapieën om angsten en onzekerheden op een natuurlijke en sportieve manier te reguleren. De ondersteuning van kinderen concentreert zich op de optimale haalbare thuissituatie en persoonlijke kindontwikkeling. 

Een efficiënte werkwijze heeft de voorkeur van Mariëlle. Dat betekent dat voor een optimale samenwerking met het kind, ouders, gespecialiseerd begeleiders en onderwijsprofessionals gewerkt wordt langs beroepsrichtlijnen, organieke structuren en een persoonsgerichte vorm van aandacht. In die optiek worden kinderen en jeugdigen leeftijdsgebonden benaderd om goed contact te leggen en dit contact in stand te houden.

Opleiding

Orthopedagoog-Generalist met basisaantekening en ervaring in diagnostiek

Supervisie geven aan gedragswetenschappers

Ervaring onderwijszorg

Runningtherapeut