Haaglanden

Welkom bij FamilySupporters Haaglanden

Belangrijke informatie met betrekking tot aanmeldingen:


Jeugd uit de H8 gebieden (behalve Den Haag) (18-)
: We kunnen beperkt aanmeldingen aannemen. Hierdoor zijn we genoodzaakt triages uit te voeren en op basis van urgentie aanmeldingen te selecteren. Voor niet-urgente aanmeldingen kunt u onder andere terecht bij onderstaande organisaties in de regio die direct of op korte termijn plek hebben:

  • Jeugdpraktijk Groos (diagnostiek en behandeling)
  • Yoep (ambulante ggz en opvoedhulp)
  • E25 (hulpvraag in combinatie met een coachingsvraag)

Zodra wij meer ruimte hebben voor het aannemen van nieuwe cliënten zullen wij dit hier communiceren.

Parralel Ouderschapstrajecten (POS): geen ruimte. Wij maken wel een uitzondering voor gerechtelijke aanmeldingen.

Jeugd uit Den Haag (18-).

De jeugd- en gezinshulp wordt in Den Haag vanaf 1 januari 2024 uitgevoerd door Kracht en rondomJou. FamilySupporters is onderdeel van Kracht. Kracht is een samenwerkingsverband tussen Incluzio, FamilySupporters, Yoep, Impegno en Mentaal Beter. Gezamenlijk met de gemeente Den Haag zijn zij verantwoordelijk voor de preventie, de toegang, de basisteams en het leveren van een groot deel van de benodigde specialistische zorg voor jeugd- en gezin in de percelen Kust en Escamp in Den Haag. RondomJou levert de zorg in de percelen Centrum en Rand.

Kracht is bereikbaar op telefoonnummer : 088 - 298 7707

Mailadres : Toegang@krachtdenhaag.nl

Volwassen cliënten (18+)

Aanmelden weer mogelijk.

Als FamilySupporters een contract met een zorgverzekeraar heeft, wordt de zorg volledig vergoed. Welke zorgverzekeraars dit wel of niet zijn kan je hier terugvinden. Je betaalt wel altijd eerst het wettelijk eigen risico, ongeacht welke zorgverzekering je hebt.

Ben je verzekerd bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar? Dan kan het voorkomen dat FamilySupporters een percentage eigen bijdrage moet vragen. Dat is afhankelijk van welk percentage deze verzekering vergoed van de tarieven voor de GGZ die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks worden bepaald.

De (maximum)tarieven voor diagnose en behandeling zijn te vinden op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Stages: aanmelden niet meer mogelijk voor komend schooljaar.

[laatst bijgewerkt op 7 mei 2024]

[Update 15-04-2024: FamilySupporters heeft momenteel een aanmeldstop voor mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis en alle bijbehorende labels. Dit zijn: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, Ziezo en De Christelijke Zorgverzekeraar. We moeten je op dit moment doorverwijzen naar de afdeling Zorgbemiddeling van jouw zorgverzekeraar zodat je elders geholpen kan worden.]

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Onze vestiging FamilySupporters Haaglanden vind je in Rijswijk. Onze vestiging in Rijswijk is in de gehele regio actief. We hebben in deze regio ook een vestiging in Den Haag en Leiden. 

Haaglanden: Laan van Zuid Hoorn 25, 2289 DC Rijswijk
Den Haag: Prins Mauritsplein 1a, 2582 NA Den Haag
Holland Rijnland: Ina Boudier-Bakkerplein 1, 2331 HE Leiden

We zijn er voor alle leeftijden, van 0 tot 100+. Ook met bijzondere vragen of complexe problematiek ben je bij onze multidisciplinaire teams van harte welkom. FamilySupporters heeft veel expertise op het gebied van (systeem)behandeling en diagnostiek. Maatwerk is de standaard en je kunt over het algemeen op korte termijn terecht, we werken niet met wachtlijsten. 

Wat wel kan gebeuren is dat we een aanmeldstop hebben in een bepaalde zorgsoort, bijvoorbeeld psychische hulp (ggz) en gezinsbehandeling (jeugdhulp). Het kan ook dat we meer aanmeldingen krijgen dan het team in de regio aan kan. Als we een aanmelding niet binnen een maand kunnen oppakken laten we dat dan ook direct weten. We denken dan uiteraard wel graag met je mee over andere (tussen)oplossingen, binnen of buiten FamilySupporters.

Op de site vind je veel informatie; heb je een vraag die voor jou specifiek is, bel ons gerust dan denken we met je mee 070-2055797 (Rijswijk) 070-2199777 (Den Haag) & 071-2077844 (Holland Rijnland). We kunnen je uitleggen hoe we samenwerken met verwijzers zoals Jeugdbescherming, huisartsen of andere hulpverleningsinstanties om de hulp op de juiste wijze te laten starten.