Lara Heinsdijk

Regiebehandelaar Jeugd/ Gezinstherapeut

Locatie

Over Lara Heinsdijk

Voor Lara staat het persoonlijke verhaal centraal. Waarin zij opzoek gaat naar de betekenis van ervaringen, waarden, vaardigheden en kwaliteiten van het gezin of de cliënt. Lara kijkt zoveel mogelijk naar wat werkt en bij het gezin of de cliënt past om tot een volgende stap te kunnen komen. Het eigen verhaal en de samenwerking tussen behandelaar en cliënt is daarvoor het belangrijkste middel. Samen onderzoeken wat nodig is om tot zinvolle hulp te komen, zodat het geloof in eigen kunnen, kracht en de verbondenheid weer voelbaar aanwezig kan zijn (in jezelf).  

Lara heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in het werken met gezinnen, kinderen en jongeren in de specialistische GGZ, waarbij onveiligheid in grote mate een rol speelde. Ze werkt overwegend vanuit een systemische- en oplossingsgerichte invalshoek. 

Opleiding

Sociaal Pedagogische hulpverlening
Multi Systeem Therapie
Cognitieve gedragstherapie voor volwassenen en jeugd (basis)
Oplossingsgerichte therapie
Narratieve therapie (basis)
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in gezinnen
Signs of Safety

Word & Pictures

Parent Child Interaction Therapy

Acceptance and Commitment therapie

Een Taal Erbij