Lotte Schamp

Regiebehandelaar & orthopedagoog-generalist

Locatie

Over Lotte Schamp

Lotte werkt sinds de start van haar loopbaan met jongeren met ernstige gedragsproblematiek. Zij heeft gewerkt op een leefgroep waar jongens verbleven met autisme, hechtingsproblematiek en/of AD(H)D. Nadien heeft zij jaren gewerkt als gezinstherapeut in gezinnen met een jongere die ernstige gedragsproblemen vertoonde, zoals agressie, spijbelen, delictgedrag, weglopen en middelenmisbruik. Ook heeft zij gewerkt op een polikliniek als regiebehandelaar; zij voerde daar psychodiagnostisch onderzoek uit en gaf daar individuele behandeling aan kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met onder andere PTSS, depressie en hechtingsproblematiek.

Lotte bekijkt (gedrags)problematiek altijd vanuit de context. Zij kijkt wat de invloed van de omgeving is en kijkt hierbij ook naar het verleden en hoe gedrag, emoties en gedachten in de loop van de tijd zijn ontstaan. Lotte wil eerst goed begrijpen hoe problemen en uitdagingen zijn ontstaan, vanuit de overtuiging dat wanneer we het snappen, we ook weten hoe het opgelost kan worden.

Lotte is een echte samenwerker; ze is oprecht geïnteresseerd in de ander en luistert goed naar wat iemand zegt. Ze ontrafelt graag samen met de ander waar hij/zij last van heeft.

Lotte is ook iemand die op zoek gaat naar waar iemand’s verdriet of pijn zit. Dit is niet altijd fijn, maar door hiernaar te durven kijken en het te erkennen, wordt een eerste stap tot herstel gezet. Middels schematherapie en EMDR kunnen pijnlijke delen verder begrepen en geheeld worden.

Opleiding

Bachelor pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen in 2008, daarna master Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Opleiding tot orthopedagoog-generalist in 2019, belangrijke behaalde certificaten/cursussen:

EMDR basis- en vervolgtraining
Basis schematherapie
Basis cognitieve gedragstherapie
Systeemgericht werken
Interculturele diagnostiek
COMET (werken aan je zelfbeeld)
Handelingsgerichte diagnostiek
Hechting&trauma