Paul Bloemendaal

GGZ Agoog / Forensisch Gedragsdeskundige

Locatie

Over Paul Bloemendaal

Paul werkt sinds juni 2023 als GGZ Agoog en Forensisch gedragsdeskundige binnen Familysupporters Regio Alkmaar. Hiervoor heeft hij met verschillende mensen gewerkt in de (gesloten) jeugdzorg en (forensische) GGZ. Hij heeft lange tijd met mensen gewerkt die dak- of thuisloos waren en lastig in zorg kwamen. Bij de cliënten die hij begeleidde en behandelde was sprake van uiteenlopende problematiek zoals verslaving, sociaal maatschappelijke problemen, licht verstandelijke problematiek en psychiatrie en veelvuldig een combinatie hiervan. De begeleiding en behandeling die hij toentertijd bood was gericht op het verlagen van (dreigend) delictgedrag. Hierbij kan gedacht worden aan cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik, agressie- en emotieregulatie problemen. Hij is ervaren met gespreksvoering rondom radicalisering en (sub-)culturele normen en waarden die ofwel geradicaliseerd lijken of zorgen voor vergroot delictrisico. Ook biedt hij psycho-educatie bij ASS, ADHD, LVB en (rand)psychotisch gedrag.

Outreachend, presentiegericht en herstelgericht werken zijn jarenlang de leidraad geweest in zijn werk. Hij komt voor contact met cliënten graag naar waar hun leven zich afspeelt: dagbesteding, school, thuis en als het even kan buiten in de natuur. Hij is een natuurmens en is graag buiten in zijn eigen moestuin of aan het wandelen. Wanneer hij dat niet doet dan maakt hij graag muziek of speelt hij videogames. 

Gelijkwaardigheid, laagdrempeligheid, openheid en oprechtheid zijn belangrijke waarden voor Paul in het contact met anderen. Ook binnen de gedwongen hulpverlening kijkt hij naar vrijwilligheid als basis voor gespreksvoering. Paul is gaan werken bij Familysupporters omdat hij graag werkt bij een organisatie die breed kijkt naar wat nodig is voor cliënten en innovatie binnen de zorg wil aanwakkeren. 

Opleiding

Sociaal Pedagogisch Werker / Onderwijsassistent (Horizon College)

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening met specialisatie GGZ Agoog (Hogeschool Inholland)

Master Forensisch Sociale Professional (Hogeschool Utrecht)

 

Specialisaties zijn

  • Risicotaxatie rondom (dreigend) delictgedrag en behandeling gericht op het afbouwen hiervan
  • Behandeling gericht op verslavingsproblemen, agressie en emotieregulatie problemen
  • Begeleiding en behandeling van mensen met combinatie van problematiek zoals sociaal maatschappelijke problemen, LVB, psychiatrie en verslaving
  • Gespreksvoering rondom radicalisering en (sub-) culturele normen en waarden die ofwel geradicaliseerd lijken of zorgen voor vergroot delict-risico
  • Psycho-educatie ASS, ADHDD, LVB, (rand) psychotisch gedrag
  • Mindfulness (zowel binnen als in de natuur) en ontspanningsoefeningen