Diana van Bloemen

Interim directeur en regiebehandelaar Jeugd

Locatie

Over Diana van Bloemen

Vanaf 2007 werkt Diana van Bloemen in de jeugdzorg. Met haar open, onbevooroordeelde en transparante werkhouding kan zij snel een vertrouwensband opbouwen. Het is haar missie om een gezin en de individuele gezinsleden te begrijpen in hun eigen manier van denken en doen!

Dit betekent soms directe en kritische vragen van Diana aan deze gezinsleden over problemen die lang verborgen zijn gebleven en/of problemen waar anderen veel invloed op hebben (gehad). Maar als de kern van de vraag duidelijk is, weet zij doelgericht en in samenwerking een goede aanpak te realiseren.

Diana snapt als moeder van drie kinderen, dat elke ouder het beste wil voor zijn of haar kind. Diana kijkt graag samen met ouders én het kind, naar wat nodig en haalbaar is om de veiligheid, gezelligheid en geborgenheid te herstellen en/of te behouden. Daarom voert zij gesprekken met het kind, los van hun ouders. Zij weet hoe belangrijk de veiligheid is voor een kind en zet daarom graag het kind centraal ongeacht hun leeftijd en/of problematiek.

Diana is sinds 2013 SKJ geregistreerd en volgt met veel plezier de nodige trainingen om haar registratie te behouden. Veel van deze scholingen zijn juridisch van aard, waardoor Diana specialist is op het gebied van gezag/erkenning, de wensen en wetten van de Raad van de Kinderbescherming en kinderrechter, vechtscheidingsproblematiek en kindgesprekken.

Na 10 jaar werkzaam geweest te zijn in de gedwongen jeugdzorg, maakte Diana de overstap naar de vrijwillige jeugdzorg. In haar functie als coördinator van het Centrum voor Jeugd&Gezin, maar ook als regiehouder (binnen het Sociaal Domein) van verschillende gemeenten werkte zij mee aan onderzoek naar (het verantwoorden van) de risico’s voor jeugdzorgwerkers binnen de jeugdhulp.

Diana werkt nu met veel plezier als Regiebehandelaar Jeugd bij FamilySupporters. Diana werkt vanuit haar intuïtie en de gedragscode binnen de jeugdhulp staat voor haar hoog in het vaandel. Ze heeft een groot hart voor haar medemens en staat ook graag klaar voor haar collega's.

Opleiding

Maatschappelijk werker Bachelor Social Work
Richting Maatschappelijk werk en dienstverlening

Sociaal Juridische Dienstverlening
Juridisch Medewerker

Cursussen:

Training ARIJ
Training Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) 
Training Wet op de nieuwe Jeugdhulp
Praten met jonge Kinderen, jongeren en mensen
Signs of Safety
Signaleren en Stoppen van Seksueel Misbruik, Spanjaard