Kosten

Als ISO gecertificeerde, WTZA-erkende zorginstelling werken wij met allerlei verschillende zorgsoorten met bijbehorende financiering. Zorg die onder de Jeugdwet, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Participatiewet valt, wordt vergoed door de gemeente. GGZ, thuiszorg, langdurige zorg (Wlz) en medische zorg gaan via de zorgverzekering (Zvw). Je kunt ook op particuliere basis of met een PGB terecht. Het hangt van de zorgsoort en de voorwaarden van de bijbehorende financiering af hoe de kosten geregeld zijn. Het kan zijn dat er een aanvulling nodig is op de vergoeding vanuit jouw gemeente of verzekeraar om de kosten te dekken. Als dit het geval is, bespreken wij dit bij het eerste contact. 

Als jouw zorgvraag in meerdere ‘hokjes’ tegelijk of juist nergens past, kun je flink verdwalen in een wirwar van loketten, wijkteams, meldpunten en regels. Vraag vooral een vrijblijvend gesprek met ons aan, dan kijken we samen wat nodig is en hoe we dat kunnen regelen. Ook kan je mailen met je vraag naar: financiering@familysupporters.nl, of bellen met 085-0250099. 

Als wij een contract met een zorgverzekeraar, gemeente of zorgkantoor hebben, wordt de zorg volledig vergoed. Welke dit precies zijn kan je navragen bij jouw zorgverlener of vestiging. Het kan ook voorkomen dat FamilySupporters wél een eigen bijdrage moet vragen. Dat ligt aan het type zorgverzekering dat je hebt, de gemeente of het zorgkantoor. Je kan het beste direct bij hen informeren of dit zo is en hoeveel zij wel of niet vergoeden. 

Wij vinden dat iedereen recht heeft op passende zorg, daarom helpen wij graag in het zoeken naar een oplossing. Voor iedereen.