Serge Bode

Voorzitter cliëntenraad

Over Serge Bode

Serge Bode is sinds een aantal jaar persoonlijk betrokken bij jeugd- en gezinszorg. Zijn behoefte om mensen te helpen en bij te staan heeft hij verder vormgegeven door zich o.a. sterk te maken voor de cliëntenraad van FamiliySupporters. Als eerste voorzitter ziet Serge het zijn taak om de CR vanuit een goede basis op te bouwen, om zo in de toekomst voor eenieder die daar behoefte aan heeft, deze in zijn volledigheid te laten functioneren. 

Mede door eigen (jeugd)ervaring is hij sterk gemotiveerd zich verder professioneel te ontwikkelen. Naast ervaringsdeskundige op maatschappelijk gebied heeft hij een ruime basiskennis van wet- en regelgeving, psychologie, arbeid en volgt hij op dit moment een MBO-opleiding Kindercoach Plus.

Naast zijn baan als Zonweringsspecialist en dit (vrijwilligerswerk) spreekt hij ook als ervaringsdeskundige voor Reclassering Nederland in diverse penitentiaire inrichtingen tijdens de training Puinruimen.

Serge werkt oplossingsgericht, bekijkt zaken vanuit diverse perspectieven zodat een ieders behoefte en belang behartigd blijft.

Opleiding