Robin van Oosterhout

Regiebehandelaar jeugd

Locatie

Over Robin van Oosterhout

Robin werkt sinds oktober 2023 bij Familysupporters. Afgelopen jaren heeft zij gewerkt bij de gemeente afdeling Jeugd waarbij zij nauw contact had met andere organisaties die jeugdzorg verlenen. Ze werkte samen met andere organisaties om gezinnen die veel problemen ervaren de juiste hulp te bieden. Daarnaast heeft ze gewerkt binnen de (gesloten) jeugdzorg waarbij ze behandeling en begeleiding bood aan jeugdigen die door verschillende omstandigheden niet thuis konden wonen.

Robin vindt het belangrijk dat het gezin centraal staat en dat de aangeboden hulp ook écht aansluit. Herstel- en krachtgericht werken met een gezinsgerichte inzet is hierbij van belang. Ze heeft veel kennis van wet- en regelgeving en kan hierdoor ook buiten de gebaande paden wandelen. Openheid, oprechtheid en betrokkenheid zijn belangrijke waarden voor Robin. Vanuit een rustige en vriendelijke benadering sluit zij graag aan bij haar cliënten en collega’s.

Opleiding

  • Master Jeugdzorg, Hogeschool Leiden
  • Maatschappelijk werk & dienstverlening, Hogeschool Inholland
  • Gespreksleider Moreel beraad
  • Verklarende Analyse

Trainingen:

  • Samen werken aan veiligheid (TOP3 plan)
  • In tijden van scheiden