Jan Brugge

Zorgadministrateur

Locatie

Over Jan Brugge

Jan is Zorgadministrateur. 

Ooit startte hij in 2005 als secretaresse in een TBS kliniek, en zag hij gaandeweg de jaren zijn werkzaamheden veranderen, waarbij de focus steeds meer kwam te liggen op registratie en financiën. Na diverse omzwervingen bij verschillende zorginstellingen in het land,  is hij in zijn huidige rol belast met het declarabel maken en houden van de door Familysupporters geleverde zorg in de regio’s Drechtsteden, Haaglanden en Haarlemmermeer.

Opleiding

Management Assistente