Stan de Lange

Vaktherapeut: Psychomotorisch therapeut

Locatie

Over Stan de Lange

Stan wilde in eerste instantie gymleraar worden. Echter vond hij de zorg kant ook erg interessant. Deze heeft Stan weten te combineren door psychomotorisch therapeut te worden. 

Stan is sinds 2014 psychomotorisch therapeut. Hij heeft ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen. Hij is begonnen in de verstandelijke gehandicapten zorg. In 2015 is daar de doelgroep kind en jeugd bij gekomen. Stan heeft zich gespecialiseerd in psychomotorische systeem therapie. 

Opleiding

Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie

Cursus systeemtherapie voor vaktherapeuten