Beatrijs Bos

specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg

Locatie

Over Beatrijs Bos

Beatrijs Bos is sinds 15 jaar als arts werkzaam in de ouderenzorg. Zowel binnen oudereninstellingen als in de wijk. In de wijk werkt zij samen met huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg en de GGZ. Ze is gewend om in teamverband te werken met medebehandelaren en andere betrokkenen.

Ze is opgeleid tot specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg.

Haar specifieke aandachtsgebied richt zich op autonomie voor ouderen, thuis kunnen blijven wonen met ondersteuning. Ze maakt zich hard voor eigen regie van ouderen en mensen met chronische aandoeningen, handicaps of een terminale aandoening. Ze heeft daarnaast veel ervaring in het begeleiden van cliënten met gedragsproblemen, psychiatrische aandoeningen en verslavingsproblemen.

Ze kan cliënten helpen met het maken van beslissingen rondom de laatste levensfase, eigen regievoering, en levensstijl. Daarnaast kan ze ondersteunen met informatie en voorlichting bij medicijngebruik, overleg met medisch specialisten, medische beslissingen en ingewikkelde behandeltrajecten. Zij denkt mee over de impact van dergelijke beslissingen op partner en familie, sociale relaties, zorgverleners, wonen en welzijn. 

Opleiding

specialist ouderengeneeskunde en kaderopleiding palliatieve zorg