Naomi Holband

Basispsycholoog Kind en Jeugd

Locatie

Over Naomi Holband

Naomi werkt als psycholoog voor kind en jeugd. Zij heeft een analytische en oplossingsgerichte benadering. Ze hecht veel waarde aan het identificeren van de sterke punten van elk kind en richt zich op hoe deze krachten het best kunnen worden benut om een optimale behandeling te bevorderen.

Haar aanpak is gericht op samenwerking met de cliënt, waarbij ze actief zoekt naar wat nodig is voor een effectieve behandeling. Ze vindt het van groot belang om verder te kijken dan alleen het behandelen van symptomen; ze richt zich op het begrijpen van verklarende factoren die ten grondslag kunnen liggen aan de aanwezige klachten. Door dit inzicht kan ze handelingsgericht te werk gaan, waardoor de behandeling effectief en doelgericht wordt.

Naast de individuele benadering van de cliënt, hecht Naomi ook veel waarde aan de bredere context. Ze zorgt ervoor dat de omgeving van het kind, zoals ouders en school, de aandacht krijgt die het verdient. Door samen te werken met de omgeving van het kind, streeft ze ernaar om een holistische benadering te bieden die de algehele ontwikkeling en het welzijn van het kind bevordert.

Opleiding

Bachelor Psychologie aan de Universiteit Utrecht.
Master Klinische Kind- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht.