Annemiek Hoogsteder

Vaktherapeut, dramatherapeut, EFT practitioner

Locatie

Over Annemiek Hoogsteder

Annemiek is een ervaren communicatiedeskundige, daar waar gezinsleden het contact kwijt zijn, waar kinderen zich niet begrepen voelen, anderstalig zijn opgegroeid of autisme hebben. Annemiek kan zich goed op hen afstemmen en samen zoeken naar wat nodig is voor een ieder om zich te kunnen uiten, grip op emoties te krijgen en weer blij met jezelf te zijn.

Samen onderzoeken wat bij jou past doet zij spelenderwijs en in samenwerking met het gezin, het systeem.

In (improvisatie-) spel en expressie onderzoekt zij hoe het kind weer kind kan zijn of ziet ze het kind in de volwassene. Als dramatherapeut werkt zij met het bewegende lichaam en onderzoekt daarbij ook de verbinding met hart en hoofd. Het verhaal (oude emoties en ervaringen, overtuigingen, patronen) wordt duidelijk en kan worden veranderd. Zij werkt vanuit talenten en krachten zodat er bij de ander weer ruimte ontstaat om naar een situatie te kijken en om op een positieve en liefdevolle manier in het leven te staan.

Opleiding

HBO vaktherapie, dramatherapie

Post HBO GCT (Gezins-Creatieve-Therapie)

Post HBO IMRO (Interactieve Methodiek Relationele Ontwikkeling), videoanalyse van beweging en interactie geeft concrete handvatten om hechting en wederkerigheid te bevorderen.

Post HBO EFT (Emotionel Freedom Techniques), methode voor traumaverwerking, een methode om negatieve emoties te neutraliseren.

In Annemieks professionele koffer zitten diverse methoden die helpen om problemen én krachten visueel te maken zoals de yucelmethode, brain blocks, familieopstellingen met duplo en verbindende communicatie.