Renate Bouwens

Speltherapeut (kinder- en jeugdtherapie) en orthopedagoog

Locatie

Over Renate Bouwens

Renate is een speltherapeut (kind en jeugd) en orthopedagoog bij Family Supporters Rosmalen. Als persoon is zij betrouwbaar en betrokken. Zij heeft een rustige uitstraling, kan goed luisteren en mensen voelen zich vaak snel bij haar op hun gemak.

Haar werkervaring begon binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulpverlening als pedagogisch medewerker. Daarna heeft Renate meer dan 18 jaar in de pleegzorg gewerkt als ambulant hulpverlener, screener (gezinsonderzoek in netwerkpleeggezinnen) en trainer. Daar heeft zij veel expertise opgebouwd rondom trauma, hechting, rouw en verlies. Vanuit persoonlijke ervaringen en interesse heeft zij ook veel kennis en ervaring opgedaan rondom rouwverwerking bij overlijden en ziekte in het gezin. Haar master onderzoek ging over hoe speltherapie kinderen kan helpen die geconfronteerd worden met kanker in het gezin. Sinds 2017 heeft Renate naast haar werk in de pleegzorg gewerkt als speltherapeut/ kindertherapeut.

Als speltherapeut heeft Renate ervaring met kinderen met een negatief zelfbeeld, problemen in de emotieregulatie, faalangst, of (ingrijpende) verlieservaringen.

Kinderen kunnen gemakkelijker spelen dan praten over wat er in hen omgaat. In (rollen)spel of creativiteit kunnen kinderen op een indirecte, verhullende manier hun belevingen en ervaringen delen en verwerken. Door te verwoorden wat het kind speelt, en erbij aan te sluiten (te volgen) voelt het kind zich gehoord, gezien en serieus genomen. In de speltherapie kan het kind zichzelf beter leren begrijpen, emoties en gebeurtenissen uiten, (ingrijpende) ervaringen verwerken en oefenen met nieuw gedrag. In speltherapie wordt daarnaast altijd gewerkt aan het versterken van de veerkracht van kinderen, wat een positief effect heeft op zelfbeeld en zelfvertrouwen. Renate werkt altijd systemisch.

Als speltherapeut is Renate “de stem van het kind” en kan zij ouders/ opvoeders helpen om de belevingswereld van hun kind (weer) beter te begrijpen. Ook is het mogelijk om ouder-kind sessies in de spelkamer te doen. Renate heeft veel ervaring in het geven van psycho-educatie aan (pleeg)ouders over gedrag, trauma, hechting en rouw. Zij kijkt graag samen met ouders naar wat het kind kan helpen of nodig heeft om weer in balans te komen.

Opleiding

Gevolgde opleidingen:

  • Master speltherapie (2020)
  • Specialisatiejaar kindertherapie (2010)
  • Orthopedagogiek specialisatie Gezin en Gedrag (2000)

Gevolgde cursussen en trainingen:

  • Diverse cursussen over rouwverwerking na overlijden, na echtscheiding en bij ziekte in een gezin, zoals

– Verlies in Beeld, het begeleiden in verliessituaties met behulp van Duplo (Taal Erbij)

– Een pleister tegen tranen, begeleiden van kinderen/jongeren die te maken krijgen met een ernstig zieke ouder

– Gedeeld Verdriet bij kinderen, overlijden en echtscheiding: het opzetten en begeleiden van een rouwgroep voor kinderen van 6 tot 12 jaar of het individueel begeleiden bij rouw na overlijden of echtscheiding

  • Deskundigheidsbevordering over hechting/ hechtingsproblematiek en trauma, zoals

– Zorgen voor Getraumatiseerde Kinderen (train de trainer)

– (Pleeg)ouders Versterken in Opvoeding: Geweldloos Verzet/ Verbindend gezag

- Pleegouders Versterken in Opvoeding van Sociaal Interactie Model

  • Overige cursussen zoals
  • – ACT in beeld: creatieve vorm van Acceptance en Commitment Therapie

– Sandplay therapy

– Hoogsensitieve kinderen

– (Zelf)compassie en zelfvertrouwen

– Beeldcommunicatie met (jong)volwassenen