Nechir Mikail

Gezinscoach

Locatie

Over Nechir Mikail

Nechir is geboren in Iraaks-Koerdistan. Toen hij vier jaar was verhuisde hij samen met zijn gezinsleden naar Nederland. Na een eerste periode in een asielzoekerscentrum kwamen ze terecht in Leeuwarden.

Hij is een professional die uiteenlopende functies heeft betreden en hierdoor de nodige ervaringen heeft opgedaan.

In 2012 heeft hij de keus gemaakt om het zorgdomein te verlaten en te emigreren naar het buitenland. In die tijd kwam ISIS op en kwamen er veel vluchtelingen in zijn regio. Via een NGO dat was opgezet door een Nederlands echtpaar deed hij vrijwilligers werk als tolk. Ook werd hij door het Nederlandse consulaat benaderd om zijn diensten aan te bieden als intermediair tussen de Koerdische legereenheden en de internationale gemeenschap. In die periode heeft hij de waarde van een helpende hand toesteken ontdekt.

Een aantal jaar later maakt hij de keus om terug te keren naar Nederland. Hij gaat dan ondernemen in de Horeca en komt gaande tijd tot de conclusie dat hij weer in de zorgdomein wil werken. Hij besluit om meer ervaring op te doen en komt vervolgens binnen de GGZ en Jeugdzorg+ terecht.

Vanuit een helikopterview observeert hij vraagstukken en omstandigheden en wanneer wenselijk leest hij voorafgaand benodigde documentatie. Met dat wat hij heeft gelezen en heeft gezien, signaleert hij ontwikkelpunten die hij vervolgens uitwerkt. Hij analyseert welke oplossingsrichting hem het beste lijkt om daarmee de jeugdige en het systeem verder op weg te helpen. In zijn oplossingsgerichtheid houdt hij bij het betrekken van belanghebbenden voor ogen wat de ander nodig heeft om tot een gewenst resultaat te komen. Als het nodig is om passen op de plaats te maken en met kleine stapjes voortgang te bereiken, dan bespreekt hij dit met belanghebbenden.

Hij schakelt en gaat cultuursensitief te werk. Hij luistert, achterhaalt de vraag achter de vraag en zet de nodige lijnen uit.

Met opleidingen en cursussen die hij volgt en met wat hij dagelijks leert in de praktijk werkt hij aan zijn professionaliteit. Zo heeft hij zijn branche certificaat vakbekwame HBO Jeugd- en Gezinsprofessional behaald en staat hij geregistreerd binnen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Opleiding

Geen info