Rita Riad

Forensisch orthopedagoog

Locatie

Over Rita Riad

Rita is werkzaam als (forensisch) orthopedagoog en werkt graag met jongeren/jongvolwassenen en hun systemen. Zij doet veelal diagnostisch onderzoek en biedt individuele behandeling. Rita heeft ervaring met kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, etnische achtergronden en gedragsproblematiek. Vanuit haar Marokkaanse achtergrond weet zij dat veel kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond het lastig kunnen vinden om een plek te vinden in de samenleving. Zij groeien op in twee culturen die tegenstrijdige waarden en normen kunnen hebben. Rita vindt het daarom van belang dat kinderen en jongeren worden gestimuleerd en begeleid in het ontplooien van hun krachten, kansen en mogelijkheden, naast erkenning en behandeling van de psychosociale problematiek. Rita merkt dat zij vanwege haar culturele achtergrond en ervaring in het werkveld goed kan aansluiten op de leefwereld van jongeren en hun gezinnen. 

Opleiding

Bachelor Maatschappelijk werk en Dienstverlening aan Avans Hogeschool

Master Forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam 

Op dit moment is Rita zich aan het specialiseren in hechting (NIKA), diagnostiek (HGD) en is zij begonnen aan de opleiding Cognitieve Gedragstherapie.