Femke Raessen Crützen

Vaktherapeut, systeemtherapeut, gezinstherapeut, spel/dramatherapeut

Locatie

Over Femke Raessen Crützen

Femke is een bevlogen therapeut die met plezier en overtuiging haar vak uitoefent. Zij kan goed aansluiten bij (jonge) kinderen en hun ouders. Ze maakt graag gebruik van creatieve werkvormen en speelse therapie. In haar werk als professional wordt ze gezien als een collega met een creatief brein waaruit veel associaties en ideeën gecreëerd worden.  Ze is gevoelig voor taal en beelden en gaat ervan uit dat mensen meer kunnen vertellen als zij andere werkvormen aangeboden krijgen. Hierin stelt Femke zich elke dag weer open voor nieuwe ideeën omdat zij ook van haar cliënten wil leren.

 

Er is bij Femke altijd beweging, plezier en dynamiek in de kamer. Femke vindt het belangrijk dat moeilijke zaken ook wat lucht krijgen. Zij is gericht op het hier en nu en ziet het als een uitdaging om te doen wat nodig is, in te gaan op waar iemand behoefte aan heeft en dat om te zetten in een behandeling of begeleiding waar mensen graag naartoe komen omdat het hen vooruit helpt.

 

'Hoe meer stemmen er klinken, hoe mooier het wordt.' Femke ziet het als haar rol om elke stem te laten horen en het beste in een ieder naar voor te halen.’

 

Femke vindt elke hulpvraag interessant om samen aan te gaan. Hierin kan zij gebruik maken van haar brede ervaring binnen de  jeugdhulpverlening in de afgelopen 17 jaar. Deze kennis, ervaring en alles wat zij daarin heeft geleerd van haar cliënten en collega’s zet zij in om mensen zo goed mogelijk te helpen met hun vragen.

 

In de combinatie van systeemtherapeut en vaktherapeut komt voor haar samen wat ze het liefste doet: opties onderzoeken, ontrafelen van complexe vragen, beweging tot stand brengen en van hieruit doelgericht (be)handelen. Zij vindt aansluiting bij vraagstukken die een creatieve, geduldige en dappere aanpak nodig hebben. Omdat er zoveel meer mogelijk is als er plezier wordt gemaakt en de dynamiek tot leven komt.

 

In haar eigen leven heeft Femke veel heb geleerd over doorzetten in moeilijke tijden, keuzes maken, kwetsbaar zijn en over hoe je het leven vol in de spiegel kan aankijken. Daardoor staat zij nu vol in het leven en kan zij genieten van haar gezin, haar familie en vrienden. In haar vrije tijd maakt Femke graag muziek, gaat ze de natuur in om te wandelen of hard te lopen en geniet zij van theaterbezoekjes en films.


Opleiding

HBO vaktherapie spel en drama

Post HBO oplossingsgericht werken

Post HBO systeemgericht werken

Post HBO emdr voor kinderen en jongeren

Nascholing op het gebied van rouw- en verlies

Nascholing narratieve therapie

Nascholing psychiatrie en ontwikkelingspsychologie

Master systeemtherapie

 

Specialisaties in het vak: werken met rouw, trauma en huiselijk geweld, KOPP, gezinstherapie, groepsbehandeling, speldiagnostiek

Specialisaties in werkvormen: drama/speltherapie, handpoppen en theaterwerkvormen

 

En verder: ervaring met ondernemerschap, eigen praktijk, innovatieve projecten binnen de jeugdhulpverlening.

 

Femke is naast behandelaar ook trainer en coach van vakgenoten op het vlak van creatieve werkvormen en aansluitende methodieken.