Marjoke Kuipers

(Forensisch) Orthopedagoog en gezinscoach

Locatie

Over Marjoke Kuipers

Marjoke werkt bij FamilySupporters Flevoland als orthopedagoog sinds 2020. Ze wil graag iets positiefs betekenen voor kinderen, jongeren, ouders/opvoeders en anderen. Haar missie is dat ieder kind gezien en gehoord wordt. Marjoke helpt graag om kinderen/jongeren zich beter te laten voelen en om de verbindingen tussen de kinderen/jongeren en de belangrijke personen rondom hen (ouders, opvoeders, leerkrachten) te verstevigen. Dat doet zij middels diagnostiek, behandeling, ouderbegeleiding en gezinscoaching. Ook heeft Marjoke een hond die ze op den duur zou willen inzetten in de hulpverlening, zij staat ook op onze website: Nunchi.

Opleiding

HBO Toegepaste Psychologie

Master Forensische Orthopedagogiek

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen

Basiscursus EMDR bij kinderen en adolescenten

Basiscursus Theraplay & MIM

Neurodiagnostiek bij kinderen en jongeren

Geweldloos Verzet

Werken aan veiligheid in gezinnen (Signs of Safety o.a.)

Preventie voor suïcide

Parallel Solo Ouderschap