Regio Alkmaar


We zijn er voor alle leeftijden, van 0 tot 100+. Ook met bijzondere vragen of complexe problematiek ben je bij ons multidisciplinaire team van harte welkom. FamilySupporters heeft veel expertise op het gebied van (systeem)behandeling en diagnostiek. Maatwerk is de standaard en je kunt over het algemeen direct terecht, we hebben geen wachtlijst.

Update 15-04-2024: FamilySupporters heeft momenteel een aanmeldstop voor mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis en alle bijbehorende labels. Dit zijn: Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, Ziezo en De Christelijke Zorgverzekeraar. We moeten je op dit moment doorverwijzen naar de afdeling Zorgbemiddeling van jouw zorgverzekeraar zodat je elders geholpen kan worden.

Op dit moment kunnen we helaas geen vragen oppakken m.b.t. volwassen SGGZ. Je kunt wel bij ons terecht voor gezinsvragen via de Jeugdwet of WMO-begeleidingsvragen.

Volwassenen zorg GGZ 18+

Als FamilySupporters een contract met een zorgverzekeraar heeft, wordt de zorg volledig vergoed. Welke zorgverzekeraars dit wel of niet zijn kan je hier terugvinden. Je betaalt wel altijd eerst het wettelijk eigen risico, ongeacht welke zorgverzekering je hebt.

Ben je verzekerd bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar? Dan kan het voorkomen dat FamilySupporters een percentage eigen bijdrage moet vragen. Dat is afhankelijk van welk percentage deze verzekering vergoed van de tarieven voor de GGZ die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks worden bepaald.

De (maximum)tarieven voor diagnose en behandeling zijn te vinden op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).


Ons multidisciplinaire team werkt graag samen met verwijzers en zorgpartners om de juiste zorg te bieden. We kijken altijd naar alle leefgebieden en zoeken samen met alle betrokkenen naar een oplossing. We werken binnen de WMO, Jeugdhulpverlening, GGZ en de ouderenzorg. 

Op de website vind je veel informatie; heb je een vraag die voor jou specifiek is, bel ons gerust dan denken we met je mee. Bellen kan naar 072 200 1278. We kunnen je uitleggen hoe we samenwerken met verwijzers zoals Jeugdbescherming, huisartsen of andere hulpverleningsinstanties om jouw hulp op de juiste wijze te laten starten.