Renée Blonk-Meuleman

GZ-psycholoog / regiebehandelaar

Locatie

Over Renée Blonk-Meuleman

Renee is na het afronden van haar studie pedagogische wetenschappen aan de slag gegaan binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg. Hier heeft ze zeer brede ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling van zowel kind & jeugd als volwassenen.

Na het afronden van haar GZ-opleiding Kind & Jeugd heeft Renee de overstap gemaakt van een residentiele setting naar poliklinische behandelsetting. Ze is 6 jaar werkzaam geweest binnen een LVB-GGZ polikliniek waar ze ervaring opgedaan heeft met diagnostiek en behandeling van zowel kind & jeugd als volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. Renee heeft zich gedurende deze periode vooral gespecialiseerd in traumabehandeling en gehechtheidsproblematiek.

Na 14 jaar met veel plezier en enthousiasme met deze doelgroep gewerkt te hebben, was er behoefte aan een nieuwe uitdaging die Renee bij FamilySupporters gevonden heeft.

Renee is een GZ-psycholoog die door anderen wordt omschreven als betrokken, duidelijk, gestructureerd en analytisch sterk. Renee hecht een groot belang aan klachtgericht werken waarbij de cliënt eigen regie voelt over zijn/haar behandelproces. Niet overnemen maar samen/ondersteunen waar nodig, loslaten waar kan, is van groot belang. Zo wordt cliënt weer in zijn/haar kracht gezet. Betrokkenheid van het systeem is hierbij van groot belang.

Opleiding

Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

GZ-opleiding Kind & Jeugd in Nijmegen

Basiscursus VGCT in Nijmegen

Basis- en vervolgcursus EMDR Kind & Jeugd

Opleiding Narratieve Exposure Therapie (NET)