Dineke Peterse

Programmaleider 0 - 100

Locatie

Over Dineke Peterse

Dineke is een ervaren leidinggevende en projectmanager die zich de afgelopen 22 jaar heeft ingezet voor nabestaanden en slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten. Het leveren van maatwerk en aansluiten bij de behoefte van de cliënt staan hierbij altijd centraal. Vanaf 1 oktober 2020 kan zij haar gedrevenheid kwijt in de rol van Programmaleider 0 - 100 voor FamilySupporters Nederland. In deze rol zal zij het allereerste ouderenteam van FamilySupporters in Amsterdam versterken en daarna dit concept uitrollen over de andere vestigingen in het land. Daarnaast heeft zij de zorg voor de dagelijkse leiding over het ouderenteam in Amsterdam.

Ze startte als teamleider en werkbegeleider in Flevoland, maar raakte al snel gedreven om de positie van slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsmisdrijven in zijn algemeenheid te versterken. Zo stond zij aan de rand van de wieg van de ontwikkeling van het succesvolle casemanagement en het Protocol Maatwerk (samenwerking met o.a. Politie, Openbaar Ministerie). Deze dienst biedt nabestaanden van moord en doodslag de mogelijkheid om ondersteund te worden vanaf het moment direct na de gebeurtenis tot na een eventuele rechtszaak op zowel praktisch, emotioneel als juridisch gebied. De cliënt behoudt hierbij zoveel mogelijk zelf de regie. Over deze, toen, innovatieve aanpak gaf zij o.a. in Berlijn, Edinburgh en Lissabon presentaties op congressen van Victim Support Europe. Vanwege de behaalde resultaten realiseerde zij als projectmanager een soortgelijke casemanagementdienst voor slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en zedendelicten. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vroeg haar hierna de rol te vervullen als projectleider Maatwerk in het Programma Recht doen aan Slachtoffers. In dit programma is (strafrecht)ketenbreed gewerkt aan de verder versterking van de positie van slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven EU breed. De samenwerking met o.a. Reclassering Nederland en Dienst Justitiële Inrichten en Forensisch Psychiatrische Centra werd geoperationaliseerd. Hierdoor werden de schadevergoedingsmaatregelen verbeterd, een verplicht verloftoetsingskader ingevoerd voor gedetineerden en tbs patiënten  en de slachtofferwensen kregen een positie in het Reclasseringsrapport. Hierna zette zij zich in als Landelijk Coördinator Slachtofferloketten. In dit samenwerkingsverband zijn de Politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan slachtoffers en nabestaanden. De komst van klantcontactcentra zorgt ervoor dat de samenwerking opnieuw ingericht moet worden zodat de dienstverlening aansluit bij de organisatieontwikkelingen en de wensen van slachtoffers. Hierna vroeg het Fonds Slachtofferhulp of zij zich in wilde zetten voor een doelgroep waaraan de hulp- en dienstverlening ernstig tekort schiet: slachtoffers van medische missers. Een bijzondere samenwerking in een pilot met ziekenhuizen is hiervan het resultaat. De resultaten van deze unieke samenwerking worden eind 2020 in een sociaal wetenschappelijke onderzoeksrapportage gepresenteerd. Met dit project en na 22 jaar slachtoffergericht werken is voor Dineke de cirkel rond. Op haar 23ste is zij zelf betrokken bij een medisch incident na een gemiste diagnose. Ze krijgt meerdere hersenbloedingen en een herseninfarct en werd volledig afgekeurd. Na een intensieve revalidatieperiode waarin Dineke niets voor onmogelijk hield maakte ze een switch van haar zelfstandig ondernemerschap naar een opleiding sociaal juridische dienstverlening. Na een driejarige opleiding en haar propedeuse Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bleef zij zich continu scholen (zie: https://www.linkedin.com/in/dineke-peterse ) en zichzelf uitdagen. Zo zijn communicatie, woordvoering en PR altijd neventaken geweest en was ze (co-)organisator van verschillende evenementen zoals bv. de jaarlijkse Dag van het Slachtoffer en de Summer School Victimologie voor Slachtofferhulp Nederland en Tilburg University. Deze gedreven professional zet zich in haar vrije tijd ook in voor http://www.stichtingjarigejob.nl  en is regionaalbestuurder voor http://www.alzheimer.nl daarnaast een echte (bourgondische) levensgenieter, globetrotter en natuurliefhebber. 

Opleiding

Geen info