Elly Andriessen

Gezinscoach

Locatie

Over Elly Andriessen

Gezinscoach/ SCHIP behandelaar met licentie/ Theraplay Coach i.o

Elly werkt met veel plezier als gezinscoach bij FamilySupporters Regio Alkmaar. Elly is enthousiast, oprecht, transparant, betrouwbaar en betrokken.

Zij heeft 10 jaar ervaring opgedaan bij Esdégé-Reigersdaal in het werken met multiprobleemgezinnen en volwassenen.

De systeem- en oplossingsgerichte benadering vormen voor haar de basis in het bieden van hulpverlening. Door uit te gaan van krachten en oplossingen ontstaat er vertrouwen en ruimte, wat de basis vormt voor het vergroten van de draagkracht. Via oprechte betrokkenheid hoopt zij van meerwaarde te zijn in de begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen.

Haar expertise ligt bij het werken met gezinnen, ouders en kinderen, waarbij echtscheiding, complexe gezins- of GGZ problemen ter sprake komen.

Het is soms een ware kunst om de verbinding te houden met elkaar. Zeker wanneer een kind extra zorg of aandacht vraagt, of opvoeden niet vanzelf gaat. Problemen en klachten staan vaak niet op zichzelf maar zijn verbonden met en hebben hun uitwerking op verschillende levensgebieden. Elly probeert de klachten in een bredere context te plaatsen.

Sinds 2021 is Elly ook SCHIP behandelaar. De SCHIP aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap. De kracht van communicatie is elkaar weer kunnen horen en vinden. Hierdoor kunnen ex-partners samen afspraken maken over de kinderen zodat die vrijuit kunnen praten over hun ouders.

Elly maakt gebruik van het Mattenspel, dit is een systemisch spel voor een kind waarin wordt gekeken naar het sociaal netwerk van het kind en hoe een kind dat ervaart. Het spel bestaat uit beeldendmateriaal waarbij een kind in beweging elementen neerlegt.

In mei 2022 heeft Elly de opleiding tot Theraplay Coach (Foundational Level Practitioner) succesvol afgerond. De Theraplay Coach biedt ondersteuning aan het gezin door ouder en kind op een speelse manier te begeleiden, met als doel hun onderlinge band te versterken en de ouder te ondersteunen in het creëren van een veilige thuisbasis voor het kind.

Opleiding

HBO Pedagogiek

IAG: Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding

Top PPG: Top Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding

Schip Behandelaar met Licentie

Theraplay Coach

Training 'het Gezin op tafel'

Jaarlijks trainingen en deskundigheidsbevorderingen om te blijven ontwikkelen en registratie SKJ te behouden.