Anna Wieman

Orthopedagoog

Locatie

Over Anna Wieman

Anna is in juni 2021 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Ze houdt zich bij FamilySupporters bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren. Ze is enthousiast, positief en helpt anderen graag in het zoeken naar oplossingen. Ze stelt samen met kinderen en hun omgeving wensen en doelen op om aan te werken. Hierbij betrekt ze zo veel mogelijk het eigen netwerk. Anna vindt het belangrijk om een goede werkrelatie te hebben met haar cliënten, waarbij respect en vertrouwen centraal staat. Afspraken kunnen naar wens van de cliënt ingevuld worden, bijvoorbeeld thuis, op kantoor of buiten.

Anna heeft ervaring in het werken met jongeren met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Daarnaast heeft ze ervaring met kinderen met een autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek en ADHD.

Opleiding

Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

Premaster (Forensische) Orthopedagogiek

Master Orthopedagogiek

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT)