Suzan Hagen

Gezinsbehandelaar / Systeemtherapeut i.o

Locatie

Over Suzan Hagen

Suzan is een gedreven hulpverlener die veel ervaring heeft met jongeren en gezinnen met complexe problematiek. Na het afronden van haar studie heeft ze lange tijd in de jeugdpsychiatrie gewerkt, bij Spoedeisende Zorg van Bureau Jeugdzorg om vervolgens de overstap te maken naar de rol van therapeut in gezinnen met een jongere waar problemen op meerdere gebieden spelen (middelengebruik, agressie, spijbelen, delicten enz).
Suzan is van mening dat je een probleem altijd systemisch moet bekijken en het niet als een op zichzelf staand iets kan zien. Ze is iemand die overstijgend kan kijken en door haar analytische blik snel zicht heeft op de patronen in gezinnen. Haar kracht ligt in het aansluiten bij de cliënt door haar open houding en door naast degene te gaan staan. Suzan is iemand die er van houdt om creatief te zoeken naar oplossingen, door out-of-the-box te kijken en door humor te gebruiken. Ze is niet bang doortastend te werk te gaan, waarbij ze altijd afstemming blijft zoeken met een cliënt.

Opleiding

·        SPH

·        Gezinsbegeleiding en Gezinsgericht Werken

·       CGT

·       Geweldloos Verzet en nieuwe Autoriteit

·        Systeem Therapeutisch Medewerker

·        Systeemtherapie, modulaire opleiding tot gezins-relatietherapeut met oa de module ACT