Robin van der Reep

Kinder-en jeugdpsycholoog, orthopedagoog generalist in opleiding

Locatie

Over Robin van der Reep

Robin is in oktober 2018 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Ze houdt zich bij Family Supporters bezig met diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren (samen met hun ouders/omgeving). Robin is enthousiast en positief ingesteld. Ze helpt kinderen en jongeren graag door op zoek te gaan naar de krachten die ze in zich hebben en samen te ontdekken hoe ze deze kunnen gebruiken om met moeilijkere dingen om te gaan. Hierbij betrekt ze de omgeving van de cliënt zo veel als nodig. Robin vindt het belangrijk om een goede werkrelatie op te bouwen en vindt dit essentieel voor het slagen van een behandeling. Hiervoor zal dan ook voldoende ruimte worden gemaakt.

Daarnaast heeft Robin ervaring in het gebruik van “brain blocks” in de behandeling, wat een alternatieve manier is van communiceren waarbij de focus niet gericht is op praten.

Robin heeft ervaring met kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met verschillende vragen. Zo heeft ze onder andere gewerkt met kinderen en jongeren met ADHD, een autismespectrumstoornis, hechtingsproblematiek, trauma, angst en depressie.

Opleiding

HBO Propedeuse Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

WO Bachelor Psychologie - Klinische Ontwikkelingspsychologie

WO Master Gezondheidszorgpsychologie - Klinische Ontwikkelingspsychologie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie