Ronny Pais

Directeur Noordoost Gelderland, Contextueel Systeemhulpverlener

Locatie

Over Ronny Pais

Ronny (1985) begon zijn werk in de hulpverlening op 17 jarige-leeftijd bij een dak -en thuislozenopvang en maakte in 2007 de transitie naar de jeugdhulp. In 2010 is hij begonnen met het werken met vaders en zonen, waarbij door middel van kickboksen en koken, vaders en zonen hun relatie versterken. Sinds 2020 heeft hij een eigen coachingspraktijk voor gezinnen. Ronny maakt op gemakkelijke wijze contact met jongeren en ouders, gebruikt veel humor en hanteert een holistische visie op de mensen waarmee hij omgaat: niet het probleem, maar de mens in relatie tot zijn context staat centraal. Ronny wordt gemotiveerd door mensen om zich heen, om zich in te zetten voor een mooiere wereld. Zowel door mensen dichtbij (familie, vrienden & gezinnen waarmee hij werkt) als mensen op afstand (o.a. Esther Perel, Edith Eger & Nelson Mandela.)

Opleiding

  • In 2011 is Ronny afgestudeerd als HBO Maatschappelijk Werker, aan de Hogeschool van Amsterdam.
  • In 2014 heeft Ronny de post-HBO opleiding tot Contextueel Systeemhulpverlener afgerond, bij het instituut Leren over Leven, in Utrecht.
  • In 2020 heeft Ronny de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeutisch Werker bij Accare in Assen gevolgd.