Linde Meijer

Orthopedagoog

Locatie

Over Linde Meijer

Linde is werkzaam als orthopedagoog binnen FamilySupporters regio Alkmaar. Zij heeft de masteropleiding Orthopedagogiek gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft tijdens haar stage haar NVO basisaantekening diagnostiek behaald.

Linde houdt zich met name bezig met handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met verschillende hulpvragen, zoals ontwikkelingsstoornissen, gedragsproblemen, stemmingsproblemen, hechtingsproblemen en trauma. Het is haar streven kinderen, jongeren en betrokkenen weer in hun kracht te zetten, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich weer prettig voelen. Linde is een betrokken behandelaar en werkt graag cliëntgericht. Ze sluit haar behandeling aan op het individu en werkt samen met betrokkenen om de situatie voor iedereen zoveel mogelijk te verbeteren. Linde vindt persoonlijke aandacht en laagdrempeligheid in het contact voor cliënten van groot belang.

Linde is bij FamilySupporters gaan werken omdat zij graag werkt binnen een organisatie met veel expertise die daarnaast op een warme en laagdrempelige wijze goede zorg levert. Voordat Linde bij FamilySupporters aan de slag is gegaan heeft zij als orthopedagoog gewerkt binnen een kleinere praktijk. Hier zag zij ook cliënten van verschillende leeftijden met verschillende hulpvragen en hield zij zich bezig met individuele behandelingen en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Verder heeft Linde ervaring opgedaan als ambulant begeleider en gezinsbegeleider voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Ook heeft Linde als gedragswetenschapper gewerkt binnen de gehandicaptenzorg. Hier is zij na een aantal jaar mee gestopt omdat het weinige directe contact met cliënten haar onvoldoende voldoening gaf.

Linde werkt volgens de beroepscode en ethiek van de NVO, de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en is daarnaast aangesloten bij het SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Opleiding

Bachelor Pedagogische wetenschappen, Universiteit van Amsterdam

Master Pedagogische Wetenschappen; Orthopedagogiek, Universiteit van Amsterdam

Cognitief gedragstherapeut i.o.

EMDR (basis)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen

Gezinsdiagnostiek