Marije Dijkema

Forensisch orthopedagoog en gezinstherapeut

Locatie

Over Marije Dijkema

Marije werkt als orthopedagoog, systeemtherapeut en individueel behandelaar bij FamilySupporters. Zij is in 2013 afgestudeerd als forensisch orthopedagoog en heeft sindsdien op verschillende gebieden ervaring opgedaan. Ze heeft eerder ervaring opgedaan met gezinnen met complexe echtscheidings- en omgangsproblematiek, hulpverlening en regievoering binnen het gedwongen kader, jeugdreclassering en gezinstherapie bij problematisch seksueel gedrag en gedragsproblemen bij jongeren (zowel daders als slachtoffers).

Marije heeft veel affiniteit voor het werken met jongeren en het ondersteunen van hun ouders door middel van praktische behandeling thuis, systeemgerichte interventies en cognitief gedragstherapeutische interventies. Hierbij heeft werkt ze zo veel mogelijk vanuit het hechtingsgerichte perspectief: oog voor de onderlinge (hechtings-)relaties, behoefte aan verbinding en trauma.

Van Marije kun je een systeem- en gezinsgerichte aanpak verwachten: Marije werkt zo veel mogelijk samen met en via de ouders. Ze vindt het belangrijk om met cliënten een warme en veilige werkrelatie op te bouwen en hier de tijd voor te nemen. Zo is ze zo veel mogelijk steunend en begripvol, maar kan ze ook sturend en directief zijn. Duidelijkheid, samenwerking en vertrouwen staan centraal in haar behandelingen.

Opleiding

Forensische Orthopedagogiek

Systeemtherapeut NVRG i.o. (basis, verdieping en specialistische vervolgcursussen)

Cognitief Gedragstherapeut VGCT i.o. (basis, verdieping en specialistische vervolgcursussen)