Silvia van der Peet

Ambulant hulpverlener

Locatie

Over Silvia van der Peet

Silvia werkt met kind en gezin, thuis en op school in het regulier en speciaal onderwijs.

Haar kracht is aansluiten bij een kind / cliënt en zijn systeem en het verbinden van de verschillende leefwerelden. Ze kan goed kijken naar wat een cliënt nodig heeft en daarop afstemmen. Zij neemt het hele systeem eromheen mee. Ze neemt ouders en cliënten bij elke stap mee in het proces. Daarbij is ze transparant, betrokken en empathisch. Ze doet het echt samen en gaat naast je staan.

Silvia is ervaringsdeskundige op het gebied van rouw en verlies. Door traumasensitief te handelen weet ze veiligheid te creëren en iemands kracht naar boven te halen en versterken.

Ze is creatief in denken en doen en kijkt ook buiten gebaande paden naar mogelijkheden. Elk mens en hulpvraag is uniek.

Silvia is werkzaam geweest in een multidisciplinair team in de zorg voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en binnen de kinder- en jeugd psychiatrie op een 24-uurs groep, dag- en deeltijdbehandeling en in kleine groepjes co-therapie Beeldend en PMT.

Opleiding

HBO Verpleegkunde
Diverse opleidingen systeemgericht werken, ambulante gezinsbehandeling en training ASS.