Sheila Smit

Forensisch Orthopedagoog

Locatie

Over Sheila Smit

Sheila is werkzaam als orthopedagoog binnen FamilySupporters in de Noordkop. Ze houdt zich vooral bezig met het uitvoeren van (handelingsgerichte-) diagnostiek en de begeleiding en behandeling van kinderen en jongeren die in het dagelijks leven in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen, stoornissen of leerproblemen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld ADD, ADHD, kinderen met ASS of kinderen die moeite hebben met leren.

 

In 2018 is Sheila afgestudeerd als Forensisch Orthopedagoog. Vanuit deze master heeft zij met kennis opgedaan op het gebied van de diagnostiek, behandeling, preventie en risicotaxatie van jeugdcriminaliteit en ernstige opvoedproblematiek. Na haar studie is zij gestart bij Veilig Thuis en heeft daar kennis en ervaring opgedaan op het gebied van risico- en veiligheidstaxatie van gezinssituaties waarbij sprake is van onveiligheid in de thuissituatie. Zij heeft daar ontzettend veel geleerd, maar miste het directe contact met kinderen en jongeren. Vanuit haar affiniteit voor het onderwijs heeft zij de overstap gemaakt naar de dyslexiezorg binnen de schoolse setting. Zij heeft daar behandel- en diagnostiekervaring opgedaan als dyslexiebehandelaar. Sheila is bij FamilySupporters gaan werken, omdat zij graag werkt binnen een klein, persoonlijk en betrokken team waar de cliënt centraal staat. De laagdrempelige en persoonlijke manier van zorg bieden past bij haar.

 Sheila vindt het belangrijk om eerst te werken aan een goede vertrouwensrelatie met het kind en goed te luisteren naar de wensen en verwachtingen van de betrokken ouders en/of het cliëntsysteem. Zij vindt het belangrijk om ook de samenwerking met de school of betrokken hulpverlening op te zoeken. Vervolgens wordt samen in goed overleg met de betrokken regiebehandelaar een plan van aanpak opgesteld en worden er haalbare doelen gesteld. Sheila past in haar gesprekken met kinderen verschillende methodes en werkvormen toe en gebruikt daarbij een creatieve insteek. Zij werkt daarbij vooral vanuit een oplossingsgerichte visie en vindt het belangrijk om aandacht te geven aan de eigen krachten en talenten van het kind en zijn of haar omgeving. Daarnaast heeft zij affiniteit met mindfulness en is mindtrainer voor kinderen. De Dierenvriendjes methode staat daarbij centraal. Dit is een module waarbij elementen van mindfulness en cognitieve gedragstherapie aanbod komen met als doel om taal te geven aan gedrag en gevoelens om kinderen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Wanneer daar interesse voor is, zal Sheila elementen vanuit de dierenvriendjes methode toepassen in de behandeling of begeleiding van kinderen en jongeren. 

Opleiding

Master Forensische Orthopedagogiek, Pedagogische Wetenschappen (Minor Jeugdzorg en Participatie), trainersopleiding Mindtrainers voor Kinderen (de Dierenvriendjes methode), Kindertekeningen Lezen & Begrijpen, Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren, etc.