Mascha van Delft

Speltherapeut

Locatie

Over Mascha van Delft

Mascha werkt sinds 2006 met veel plezier als speltherapeut. Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind beter te begrijpen en te helpen. Het is kindgericht en sluit nauw aan bij de eigenheid en beleving van een kind.

Ze deed haar eerste ervaringen als speltherapeut op met kinderen met leer- en gedragsproblemen toen ze werkzaam was op een SBO school in Leiden. In 2015 maakte ze de overstap naar een SO-school in Den Haag, een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen.

‘Als speltherapeut heb ik ervaren dat elk kind anders is. Bij de eerste ontmoeting ga ik dan ook op zoek: wie is dit kind, wat maakt dat dit kind doet zoals het doet, waarin zit zijn kracht en waarin is het kind kwetsbaar? Door samen te spelen gunt het kind me een blik in zijn belevingswereld. Het moment dat een kind zijn vertrouwen geeft, is altijd weer bijzonder.’ Door te verwoorden, spiegelen en het kind uit te dagen binnen het spel, leert het kind zichzelf beter begrijpen, ervaringen te verwerken, veerkracht te ontwikkelen en experimenteert het met nieuw gedrag. Samen met ouders en anderen om het kind heen zoekt Mascha naar datgene wat dit kind kan helpen om weer in balans te komen.’ 

 

Opleiding

Post HBO-opleiding Speltherapie in Amsterdam (afgestudeerd in 2006)

Mentaliseren bevorderende Therapie voor Kinderen (MBT-k)

Affectregulerende vaktherapie (ArVt)

 

Registraties:

NVVS, FVB, RBCZ en Register Vaktherapie

 

Methodieken:

Griefelen

Theraplay

Dappere Dino’s en Stoere schildpadden

 

Specialisaties:

Hechting en vroegkinderlijk trauma, verminderd basisvertrouwen en adoptieproblematiek, emotieregulatieproblemen bij jonge kinderen,

Mascha is lid van het Kennisnetwerk Nieuwkomers Vaktherapie, het netwerk voor vaktherapeuten die werken met kinderen van statushouders en Asielzoekers.