Amsterdam

Familysupporters Amsterdam is er voor alle leeftijden, van baby tot senior! Ook met bijzondere vragen of hardnekkige problemen ben je van harte welkom.

Het team van FamilySupporters Amsterdam ontvangt je graag in ons prachtige huis voor een kennismaking of andere afspraak. Bel of mail wel even van te voren, want we zijn vaak onderweg. We werken veel thuis bij onze cliënten. 

Je vindt ons in Amsterdam, op de Houtmankade 332. Je kunt ons onder andere bereiken met bus 22, bus 18, bus 21 en tram 3. We zitten in een redelijk druk gedeelte van de stad, kom je met de auto houd er dan rekening mee dat de parkeergelegenheid niet zo goed is en het betaald parkeren is

Aanmelden Familysupporters Amsterdam:

Forensische aanmeldingen: voor forensische volwassenen aanmeldingen hebben we ruimte, je bent van harte welkom als je door justitie of reclassering bent verwezen

Volwassen aanmeldingen: helaas hebben we even een aanmeldstop voor volwassenen van 18-60 jaar

Ouderen aanmeldingen: voor aanmeldingen voor personen ouder dan 60 jaar hebben we nog ruimte in de GZSP (mits er geen WLZ indicatie op zit) en kunt u zich gewoon aanmelden. In de GGZ hebben we helaas een tijdelijke aanmeldstop. 

Voor kinderen en jongeren (< 18 jaar):  Door de grote drukte in de jeugdzorg, de aantallen aangemelde complexe casuïstiek en de regels in de stad voor de 10 kernpartners (zie https://www.zorgomregioamsterdam.nl/amsterdam/)  zijn wij als hoofdspecialistische jeugdhulpverlener ( en tevens kernpartner binnen Stichting JA!) momenteel genoodzaakt deze hoogspecialistische casuïstiek voorrang te geven. Dat wil zeggen dat dit gaat om casussen waarbij op meerdere gebieden hulp nodig is. Wij hopen op zeer korte termijn weer ruimte te hebben voor enkelvoudige vraagstukken (bijvoorbeeld kortstondige traumabehandeling, zoals EMDR, diagnostiek ADHD, alleen opvoedondersteuning). Voor enkelvoudige vraagstukken willen wij u in deze stad verwijzen naar deze website: https://www.zorgomregioamsterdam.nl/ om daar de juiste organisatie uit te kunnen kiezen passend bij de enkelvoudige hulpvraag. 

Bent u jonger dan 60 maar heeft u problemen met bv. dementie of niet aangeboren hersenletsel, dan hebben wij plek. 


Wilt u een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? Dan verwijzen we je graag naar een buurtteam via www.buurtteamamsterdam.nl