Eefje Kerstens

WO-gezinspedagoog

Locatie

Over Eefje Kerstens

Eefje is een positieve, lieve pedagoog met een open blik die gezinnen helpt om een ademruimte te nemen. Ze woont met haar zoontje, vriend, hond en kat in Amsterdam. Ze wordt vrolijk van lopen in de natuur en neemt zowel deze vrolijkheid als het lopen graag mee in haar werk.

Eefje is in 2012 begonnen als pedagoog bij een stichting voor kinderen met autisme waar ze hen ondersteunde in het werken aan hun zelfvertrouwen en sociale interactie, en opvoedingsondersteuning aan hun ouders bood. Eefje hanteerde toen al een omgevingsbewuste, verbindende aanpak. Dit was en is voor haar vanzelfsprekend omdat ze behalve pedagoog ook sociaal geograaf is. Al tijdens haar studieperiode zag ze de invloed van omgeving op opvoeding en vice versa. In de jaren hierna begeleidde Eefje groepen ouders die nieuw waren in Nederland om samen te praten over opvoedvragen. Daarnaast gaf ze ook lessen in mindfulness op een middelbare school.

Als pedagoog onderzoekt Eefje samen met ouders, kind(eren) en hun omgeving wat mogelijk en nodig is om de ouder-kind relatie nog meer te versterken. Eefje werkt hierbij zoveel mogelijk vanuit de Infant Mental Health (IMH)-visie en de vertrekpunten van Mild Ouderschap. Daarvoor is het ook belangrijk dat ouders naar binnen kijken en hun eigen lijf, grenzen en behoeften weer als kompas in de opvoeding durven gebruiken. Eefje is Mindful Parenting- en Mindful met je Baby/Peuter trainer en werkt zo met ouders aan het vergroten van hun plezier in het opvoeden en het positief vormgeven van de ouder-kind relatie. In de MYmind-training voor kinderen met ADHD, autisme of internaliserende problematiek begeleidt Eefje ouders om parallel aan en samen met hun kind een mindfulness-traject te doorlopen om het welzijn van zowel ouder als kind te vergroten. Daarnaast laat Eefje ouders door middel van video-hometraining (VHT) vanuit rust opnieuw kijken naar hun eigen gezin om zo stil te staan bij hun eigen kracht, die van hun kind en van hun onderlinge relatie en te kunnen ontspannen in “goed genoeg-ouderschap”. 

Opleiding

Master Pedagogische Wetenschappen, Opvoedingsondersteuning, UvA

Master Sociale Geografie, UvA

Master Interdisciplinaire Lerarenopleiding aardrijkskunde, UvA

Opleidingen tot trainer:

- Mindful Parenting

- Mindful met je Baby

- Mindful met je Peuter

- MYmind (mindfulness ADHD/autisme/internaliserende problematiek)

- .b (mindfulness bij jongeren in het voortgezet onderwijs).

Mentaliseren Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-f)

Infant Mental Health (IMH)

Video-hometraining (VHT) trainersopleiding (i.o.)