Bob Weysters

Systeemtherapeutisch werker en mediator.

Locatie

Over Bob Weysters

Bob is een ervaren hulpverlener en vader van een dochter van 12 jaar. Bob werkt met veel enthousiasme en overtuiging bij FamilySupporters.

Sinds 1996 heeft hij ervaring opgedaan als maatschappelijk werker en begeleide mensen met moeilijkheden rondom assertiviteit, rouw, omgaan met geld, zingeving en relaties. Steeds meer kreeg Bob duidelijk dat hij goed was in crisis en-conflictsituaties. Daar kon hij het verschil maken en had zijn inbreng zin. Bob is zich toen gaan bijscholen en is sinds 2002 mediator/echtscheidingsbemiddelaar. Daarna is Bob gaan werken bij het Steunpunt huiselijk geweld wat vanaf 2015 Veilig thuis werd. Daarna werkte Bob 2 jaar als Jeugdbeschermer. Hij heeft veel ervaring met het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en geleerd om mensen te motiveren hoe zij hun ruzies geweldloos kunnen oplossen. Bob werkt zelfstandig maar gelooft ook zeer in samenwerken; samen sta je sterk. Dat maakt ook dat hij graag bij FamilySupporters werkt. Hij is rustig en serieus van aard maar gebruikt ook humor om zijn doel te bereiken. Bob is ambitieus en kritisch en geeft niet op voordat hij echt contact heeft met mensen en ziet wat nodig is om situaties positief te veranderen. Mensen merken aan hem dat hij toegankelijk is en dingen niet snel gek vindt. Hij wil graag weten hoe dingen echt zijn voor mensen en hoe zaken onderling met elkaar verband houden.

Opleiding

HBO Maatschappelijkwerk en dienstverlening
Scholing aan Interactie Academie: Scheiding en omgang
Mediation/echtscheidingsbemiddeling

Opleiding tot systeemtherapeutisch werker