Heleen Nales

Orthopedagoog Generalist

Locatie

Over Heleen Nales

Na de studie Orthopedagogiek is Heleen haar loopbaan gestart bij Bureau Jeugdzorg als Ambulant Hulpverlener en diagnosticus. Toen ging haar voorkeur al uit naar de kleuters en hun systeem.

Vervolgens is ze als gedragswetenschapper bij een jeugdzorg instelling gaan werken waarbij ze o.a. verbonden was aan dagbehandeling jonge kind en de onderwijszorgklas.

Daarnaast heeft ze ook gewerkt bij o.a. dagbehandeling schoolgaande jeugd en een leefgroep.

Vervolgens heeft ze ervaring opgedaan in een pubergroep van de kinder- en Jeugd psychiatrie en  heeft ze haar opleiding tot orthopedagoog generalist kunnen afronden bij een ambulante GGZ instelling. 

Heleen heeft daar taken als regiebehandelaar gehad maar ook diagnostiek en behandelingen geboden aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar.

Door de cursussen die ze volgde tijdens haar Orthopedagoog Generalist-traject werd de interesse voor de Infant MentaI Health (IMH) toch weer aangewakkerd. Ze hoopt dan ook dat ze haar IMH-kennis kan uitbreiden en in kan zetten bij FamilySupporters Twente. Ze wordt enthousiast van zelf behandelen maar altijd samen met het systeem en het multidisciplinaire team van FS.

Opleiding

·    Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)

·    Orthopedagogiek, KUN

·    Postmaster Gedragswetenschapper in de jeugdzorg / Orthopedagoog-Generalist

waaronder:  

Handelingsgerichte diagnostiek

Basiscursus CGT

Basiscursus Systeemtherapie

Basiscursus EMDR en storytelling